Arbetslösheten ökar mer i Laxå än i andra kommuner i Örebro

Laxå kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Elva av tolv kommuner i Örebro län såg en minskande arbetslöshet i augusti. i Laxå däremot ökar den.

Under augusti månad rapporterade Laxå kommun en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,0 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 191 av 2 513 invånare i åldern 16 till 64 år i Laxå kommun var inskrivna som arbetssökande (26 fler än i augusti i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Laxå går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Laxå hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,6 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Laxå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 93 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,5 procent i Laxå under augusti månad, motsvarande 117 av 498 personer. Det är 1,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+19 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 31 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,9 procentenheter i Laxå. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Laxå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Laxå som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Laxå så minskar den i Örebro. Jämfört med augusti förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 3,1 procentenheter (till 20,3 procent).

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I augusti var 9,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 22 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Laxå sjunkit 13 månader i följd (ner från 13,2 procent i juli 2021 till 9,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Laxå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Laxå högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Laxå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Laxå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare511
Barnskötare18
Restaurang- och köksbiträden m.fl.15
Personliga assistenter44
Fin-, inrednings- och möbelsnickare12
Svetsare och gasskärare12
Lager- och terminalpersonal22
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Truckförare11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Laxå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
LaxåÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,6 %+1,0 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda23,5 %+1,7 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,4 %−2,1 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.