Arbetslösheten stiger i Sunne – medan den sjunker i Värmland

Sunne kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sunne kommun såg under augusti en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Värmlands län växer.

Under augusti månad rapporterade Sunne kommun en total arbetslöshet på 5,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,1 procentenheter). I Värmlands län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 339 av 6 164 invånare i åldern 16 till 64 år i Sunne kommun var inskrivna som arbetssökande (precis lika många som i augusti i fjol).

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående 15 månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Sunne kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sunne går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Värmlands län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Eda, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Sunne alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Värmlands län (5,5 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Filipstad och Säffle har den högsta (9,5 procent). För att Sunne skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hammarö skulle 105 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,9 procent i Sunne under augusti månad, motsvarande 170 av 711 personer. Det är 4,0 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+35 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 17 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Anmärkningsvärt är att arbetslösheten nu, för första gången sedan december 2017, är högre i Sunne än snittet i Värmland.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Sunne kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,4 procentenheter i Sunne. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+3,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sunne kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sunne om man jämför med andra kommuner i Värmland. Eda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Sunne så minskar den i Värmland. Jämfört med augusti förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 2,4 procentenheter (till 20,0 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I augusti var 6,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 37 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sunne sjunkit 17 månader i följd (ner från 9,3 procent i mars 2021 till 6,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sunne kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sunne lägre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sunne kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

33 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 33 arbetsplatsannonser i Sunne kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sunne kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter58
Brandmän16
Företagssäljare25
Grundutbildade sjuksköterskor55
Restaurang- och köksbiträden m.fl.33
Grundskollärare22
Hotell- och konferenschefer11
Skolsköterskor11
Receptarier11
Planerare och utredare m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Sunne kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
SunneVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften5,5 %+0,1 % 6,5 %−0,9 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda23,9 %+4,0 % 20,0 %−2,4 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,5 %−0,9 % 9,2 %−2,2 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arvika4,7 %−1,3 % 
Eda6,3 %−2,2 % 
Filipstad9,5 %−0,5 % 
Forshaga6,3 %−0,7 % 
Grums8,3 %−0,4 % 
Hagfors6,0 %−1,2 % 
Hammarö3,8 %−0,6 % 
Karlstad6,6 %−1,2 % 
Kil5,3 %−0,6 % 
Kristinehamn8,4 %−1,0 % 
Munkfors7,4 %±0,0 % 
Storfors6,6 %−2,0 % 
Sunne5,5 %+0,1 % 
Säffle9,5 %−1,4 % 
Torsby4,8 %−0,7 % 
Årjäng4,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arvika13,7 %−3,7 % 
Eda14,9 %−4,5 % 
Filipstad28,9 %−3,0 % 
Forshaga20,2 %−0,2 % 
Grums22,6 %−3,3 % 
Hagfors15,7 %−2,7 % 
Hammarö12,7 %−2,0 % 
Karlstad19,5 %−2,2 % 
Kil20,1 %−0,1 % 
Kristinehamn26,5 %−3,3 % 
Munkfors19,4 %−1,2 % 
Storfors16,0 %−2,6 % 
Sunne23,9 %+4,0 % 
Säffle32,5 %−5,3 % 
Torsby15,6 %−1,7 % 
Årjäng14,4 %−2,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arvika7,3 %−3,2 % 
Eda9,3 %−0,1 % 
Filipstad10,7 %−1,0 % 
Forshaga12,9 %−2,0 % 
Grums12,0 %+0,2 % 
Hagfors9,8 %−4,1 % 
Hammarö10,0 %−1,5 % 
Karlstad8,3 %−2,2 % 
Kil7,9 %−6,0 % 
Kristinehamn14,2 %±0,0 % 
Munkfors14,2 %+0,1 % 
Storfors9,4 %−7,3 % 
Sunne6,5 %−0,9 % 
Säffle13,5 %−2,8 % 
Torsby6,6 %−2,9 % 
Årjäng4,9 %−2,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.