Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Härnösand

Härnösands kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Härnösands kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Härnösands kommun med 3,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 27,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under augusti månad rapporterade Härnösands kommun en total arbetslöshet på 9,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 082 av 11 389 invånare i åldern 16 till 64 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (100 färre än i augusti i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Härnösand är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,9 till 9,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Härnösands kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Härnösand är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Härnösand alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (9,5 procent i kommunen, jämfört med 6,9 procent i hela länet). Härnösand har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Ånge har den lägsta (5,8 procent). För att Härnösand skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ånge skulle 421 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,4 procent i Härnösand under augusti månad, motsvarande 581 av 2 120 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−55 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,1 till 27,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,9 procentenheter i Härnösand. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Härnösands kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Härnösand som i andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I augusti var 13,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 136 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 34 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Härnösand sjunkit 16 månader i följd (ner från 16,9 procent i april 2021 till 13,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Härnösands kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Härnösand högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Härnösands kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

100 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 100 arbetsplatsannonser i Härnösands kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Härnösands kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare222
Personliga assistenter512
Planerare och utredare m.fl.712
Restaurang- och köksbiträden m.fl.39
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26*
Tandläkare15
Grundutbildade sjuksköterskor45
Lärare i yrkesämnen24
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.34
Företagssäljare34

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Härnösands kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
HärnösandVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften9,5 %−0,8 % 6,9 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda27,4 %−3,2 % 21,3 %−3,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,0 %−2,0 % 10,4 %−2,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Härnösand9,5 %−0,8 % 
Kramfors7,4 %−1,1 % 
Sollefteå7,0 %−0,9 % 
Sundsvall6,7 %−1,1 % 
Timrå7,5 %−0,5 % 
Ånge5,8 %−0,9 % 
Örnsköldsvik6,0 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−3,2 % 
Kramfors21,3 %−3,4 % 
Sollefteå20,9 %−3,3 % 
Sundsvall19,0 %−3,2 % 
Timrå21,6 %−1,2 % 
Ånge17,2 %−1,5 % 
Örnsköldsvik22,8 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Härnösand13,0 %−2,0 % 
Kramfors11,7 %−3,1 % 
Sollefteå12,5 %−1,1 % 
Sundsvall10,3 %−2,2 % 
Timrå11,9 %−2,8 % 
Ånge9,0 %−1,1 % 
Örnsköldsvik7,9 %−4,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.