Arbetslösheten sjunker för 22:a månaden i följd i Filipstad

Filipstads kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan oktober 2020 har arbetslösheten i Filipstads kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Under augusti månad rapporterade Filipstads kommun en total arbetslöshet på 9,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 410 av 4 316 invånare i åldern 16 till 64 år i Filipstads kommun var inskrivna som arbetssökande (35 färre än i augusti i fjol).

Det är 22:a månaden i följd som arbetslösheten i Filipstad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 11,8 till 9,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Filipstads kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Filipstad är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 16 kommuner. Störst är minskningen i Eda, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Filipstad alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (9,5 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Filipstad har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Hammarö har den lägsta (3,8 procent). För att Filipstad skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hammarö skulle 246 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,9 procent i Filipstad under augusti månad, motsvarande 233 av 806 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−32 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fem år i sträck. Sedan juni 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 58,1 till 28,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,4 procentenheter i Filipstad. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Filipstads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Filipstad som i andra kommuner i Värmland. Eda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I augusti var 10,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 50 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Filipstads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Filipstad högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Filipstads kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

24 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 24 arbetsplatsannonser i Filipstads kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Filipstads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare110
Företagssäljare39
Telefonförsäljare m.fl.27
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering13
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.22
Gymnasielärare22
Restaurang- och köksbiträden m.fl.12
Reklamutdelare och tidningsdistributörer11
Tandläkare11
Specialistläkare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Filipstads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
FilipstadVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften9,5 %−0,5 % 6,5 %−0,9 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda28,9 %−3,0 % 20,0 %−2,4 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,7 %−1,0 % 9,2 %−2,2 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arvika4,7 %−1,3 % 
Eda6,3 %−2,2 % 
Filipstad9,5 %−0,5 % 
Forshaga6,3 %−0,7 % 
Grums8,3 %−0,4 % 
Hagfors6,0 %−1,2 % 
Hammarö3,8 %−0,6 % 
Karlstad6,6 %−1,2 % 
Kil5,3 %−0,6 % 
Kristinehamn8,4 %−1,0 % 
Munkfors7,4 %±0,0 % 
Storfors6,6 %−2,0 % 
Sunne5,5 %+0,1 % 
Säffle9,5 %−1,4 % 
Torsby4,8 %−0,7 % 
Årjäng4,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arvika13,7 %−3,7 % 
Eda14,9 %−4,5 % 
Filipstad28,9 %−3,0 % 
Forshaga20,2 %−0,2 % 
Grums22,6 %−3,3 % 
Hagfors15,7 %−2,7 % 
Hammarö12,7 %−2,0 % 
Karlstad19,5 %−2,2 % 
Kil20,1 %−0,1 % 
Kristinehamn26,5 %−3,3 % 
Munkfors19,4 %−1,2 % 
Storfors16,0 %−2,6 % 
Sunne23,9 %+4,0 % 
Säffle32,5 %−5,3 % 
Torsby15,6 %−1,7 % 
Årjäng14,4 %−2,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arvika7,3 %−3,2 % 
Eda9,3 %−0,1 % 
Filipstad10,7 %−1,0 % 
Forshaga12,9 %−2,0 % 
Grums12,0 %+0,2 % 
Hagfors9,8 %−4,1 % 
Hammarö10,0 %−1,5 % 
Karlstad8,3 %−2,2 % 
Kil7,9 %−6,0 % 
Kristinehamn14,2 %±0,0 % 
Munkfors14,2 %+0,1 % 
Storfors9,4 %−7,3 % 
Sunne6,5 %−0,9 % 
Säffle13,5 %−2,8 % 
Torsby6,6 %−2,9 % 
Årjäng4,9 %−2,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.