Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 22:a månaden i följd i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Karlskrona kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskrona kommun med 3,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 19,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Karlskrona kommun en total arbetslöshet på 6,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 038 av 31 354 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (473 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlskrona är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlskrona kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlskrona är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Karlskrona. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskrona hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,5 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,0 procent), medan Ronneby har den högsta (10,9 procent). För att Karlskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 157 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,5 procent i Karlskrona under augusti månad, motsvarande 927 av 4 754 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−227 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 19,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,0 procentenheter i Karlskrona. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskrona kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskrona om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I augusti var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 307 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 143 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskrona sjunkit 15 månader i följd (ner från 13,7 procent i maj 2021 till 10,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskrona kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskrona lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskrona kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

388 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 388 arbetsplatsannonser i Karlskrona kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 580 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Karlskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2741
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2332
Supporttekniker, IT721
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1019
Bartendrar216
Företagssäljare1115
Städare414
Specialistläkare1212
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning512
Personliga assistenter912

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Karlskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
KarlskronaBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,5 %−1,3 % 7,7 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda19,5 %−3,7 % 22,1 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,0 %−3,4 % 11,5 %−2,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn8,1 %−1,0 % 
Karlskrona6,5 %−1,3 % 
Olofström8,7 %−0,9 % 
Ronneby10,9 %−1,3 % 
Sölvesborg6,0 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn23,1 %−3,2 % 
Karlskrona19,5 %−3,7 % 
Olofström18,0 %−1,6 % 
Ronneby30,9 %−4,0 % 
Sölvesborg15,9 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−1,5 % 
Karlskrona10,0 %−3,4 % 
Olofström13,1 %−2,5 % 
Ronneby14,2 %−2,6 % 
Sölvesborg11,3 %−0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.