Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 24:e månaden i följd i Karlshamn

Karlshamns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Karlshamns kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlshamns kommun med 3,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 23,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Karlshamns kommun en total arbetslöshet på 8,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 212 av 14 963 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (187 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 8,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlshamn är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlskrona och Ronneby, där arbetslösheten sjunker med 1,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Karlshamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (8,1 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,0 procent), medan Ronneby har den högsta (10,9 procent). För att Karlshamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 314 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,1 procent i Karlshamn under augusti månad, motsvarande 572 av 2 476 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−93 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,2 till 23,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,0 procentenheter i Karlshamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlshamn som i andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,5 procentenheter). I augusti var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 170 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 46 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlshamn sjunkit 17 månader i följd (ner från 15,2 procent i mars 2021 till 12,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlshamn högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

138 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 138 arbetsplatsannonser i Karlshamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 200 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Karlshamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Specialistläkare3030
Grundutbildade sjuksköterskor1016
Personliga assistenter716
Vårdare, boendestödjare216
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.110
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering310
Företagssäljare69
Socialförsäkringshandläggare16
Kockar och kallskänkor35
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer55

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Karlshamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
KarlshamnBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften8,1 %−1,0 % 7,7 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda23,1 %−3,2 % 22,1 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,0 %−1,5 % 11,5 %−2,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn8,1 %−1,0 % 
Karlskrona6,5 %−1,3 % 
Olofström8,7 %−0,9 % 
Ronneby10,9 %−1,3 % 
Sölvesborg6,0 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn23,1 %−3,2 % 
Karlskrona19,5 %−3,7 % 
Olofström18,0 %−1,6 % 
Ronneby30,9 %−4,0 % 
Sölvesborg15,9 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−1,5 % 
Karlskrona10,0 %−3,4 % 
Olofström13,1 %−2,5 % 
Ronneby14,2 %−2,6 % 
Sölvesborg11,3 %−0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.