Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tio år i Olofström

Olofströms kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Olofströms kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juni 2012.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Olofströms kommun med 1,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 18,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Olofströms kommun en total arbetslöshet på 8,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 526 av 6 046 invånare i åldern 16 till 64 år i Olofströms kommun var inskrivna som arbetssökande (71 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Olofström är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 8,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Olofströms kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Olofström är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlskrona och Ronneby, där arbetslösheten sjunker med 1,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Olofström alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (8,7 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,0 procent), medan Ronneby har den högsta (10,9 procent). För att Olofström skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 163 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,0 procent i Olofström under augusti månad, motsvarande 275 av 1 528 personer. Det är 1,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−28 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,1 till 18,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,3 procentenheter i Olofström. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Olofströms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Olofström om man jämför med andra kommuner i Blekinge.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I augusti var 13,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 75 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Olofström sjunkit 17 månader i följd (ner från 16,5 procent i mars 2021 till 13,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Olofströms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Olofström högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Olofströms kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

58 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 58 arbetsplatsannonser i Olofströms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Olofströms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Specialistläkare412
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter28
Installations- och serviceelektriker27
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete67
Företagssäljare25
Städare25
Personliga assistenter35
Supporttekniker, IT24
Reklamutdelare och tidningsdistributörer44
Lager- och terminalpersonal24

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Olofströms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
OlofströmBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften8,7 %−0,9 % 7,7 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda18,0 %−1,6 % 22,1 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,1 %−2,5 % 11,5 %−2,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn8,1 %−1,0 % 
Karlskrona6,5 %−1,3 % 
Olofström8,7 %−0,9 % 
Ronneby10,9 %−1,3 % 
Sölvesborg6,0 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn23,1 %−3,2 % 
Karlskrona19,5 %−3,7 % 
Olofström18,0 %−1,6 % 
Ronneby30,9 %−4,0 % 
Sölvesborg15,9 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−1,5 % 
Karlskrona10,0 %−3,4 % 
Olofström13,1 %−2,5 % 
Ronneby14,2 %−2,6 % 
Sölvesborg11,3 %−0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.