Arbetslösheten minskar på Gotland

Region Gotland Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Region Gotland. Även i hela Gotlands län sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 143 av 27 214 invånare i åldern 16 till 64 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (350 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten på Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (4,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,4 procent på Gotland under augusti månad, motsvarande 320 av 2 388 personer. Det är 4,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−92 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 13,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,2 procentenheter på Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten på Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I augusti var 5,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 140 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 63 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet på Gotland sjunkit 16 månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 5,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

324 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 324 arbetsplatsannonser i Region Gotland i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 610 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Region Gotland
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor6498
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1766*
Personliga assistenter2437
Soldater m.fl.235
Restaurang- och köksbiträden m.fl.629
Skadereglerare och värderare120
Specialistläkare1316
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare115
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning713
Operationssjuksköterskor511

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Region Gotland angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften4,2 %−1,2 % 4,2 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda13,4 %−4,3 % 13,4 %−4,3 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,7 %−2,3 % 5,7 %−2,3 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Gotland4,2 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Gotland13,4 %−4,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Gotland5,7 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.