Arbetslösheten minskar i Vännäs

Vännäs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vännäs kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.

Under juli månad rapporterade Vännäs kommun en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 182 av 4 233 invånare i åldern 16 till 64 år i Vännäs kommun var inskrivna som arbetssökande (52 färre än i juli i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Vännäs är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,1 till 4,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vännäs kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Vännäs är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Åsele, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Vännäs nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Robertsfors och Skellefteå har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,4 procent). För att Vännäs skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors och Skellefteå skulle 34 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,9 procent i Vännäs under juli månad, motsvarande 71 av 447 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−4 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,6 till 15,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,6 procentenheter i Vännäs. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vännäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Vännäs om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I juli var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 30 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vännäs sjunkit 13 månader i följd (ner från 10,9 procent i juni 2021 till 7,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vännäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Vännäs har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,8 procentenheter högre i Vännäs.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vännäs kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
VännäsVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,3 %−1,2 % 4,3 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda15,9 %−2,0 % 11,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,8 %−1,6 % 6,0 %−1,6 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,8 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %−0,4 % 
Lycksele5,2 %−1,1 % 
Malå4,6 %+0,1 % 
Nordmaling4,9 %−1,5 % 
Norsjö5,1 %+0,1 % 
Robertsfors3,5 %−1,2 % 
Skellefteå3,5 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %+0,3 % 
Storuman4,5 %−1,3 % 
Umeå4,4 %−1,2 % 
Vilhelmina5,5 %−1,1 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,3 %−1,2 % 
Åsele6,4 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %±0,0 % 
Dorotea16,2 %+1,6 % 
Lycksele15,8 %−3,7 % 
Malå14,8 %+0,5 % 
Nordmaling13,6 %−6,2 % 
Norsjö16,0 %−3,0 % 
Robertsfors12,0 %−4,2 % 
Skellefteå11,2 %−4,1 % 
Sorsele10,1 %+1,0 % 
Storuman16,1 %−3,8 % 
Umeå11,3 %−3,7 % 
Vilhelmina15,8 %−3,2 % 
Vindeln10,4 %+0,3 % 
Vännäs15,9 %−2,0 % 
Åsele10,9 %−4,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−3,0 % 
Dorotea4,8 %−3,5 % 
Lycksele7,4 %−0,6 % 
Malå9,2 %+4,8 % 
Nordmaling7,4 %−5,3 % 
Norsjö5,0 %−4,3 % 
Robertsfors4,8 %−5,8 % 
Skellefteå5,0 %−2,4 % 
Sorsele3,9 %−1,7 % 
Storuman5,1 %−2,8 % 
Umeå6,2 %−0,9 % 
Vilhelmina7,2 %−1,4 % 
Vindeln5,4 %−3,7 % 
Vännäs7,8 %−1,6 % 
Åsele6,0 %−6,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.