Arbetslösheten ökar mer i Sorsele än i andra kommuner i Västerbotten

Sorsele kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Tolv av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i juli. i Sorsele däremot ökar den.

Under juli månad rapporterade Sorsele kommun en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,3 procentenheter). I Västerbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 53 av 1 152 invånare i åldern 16 till 64 år i Sorsele kommun var inskrivna som arbetssökande (två fler än i juli i fjol).

Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sorsele går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Västerbottens län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Åsele, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den ökande arbetslösheten gör att Sorsele passerat snittet i Västerbottens län och nu har högre arbetslöshet (4,6 procent i kommunen, jämfört med 4,3 procent i hela länet). Robertsfors och Skellefteå har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,4 procent). För att Sorsele skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors och Skellefteå skulle tretton personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,1 procent i Sorsele under juli månad, motsvarande 16 av 158 personer. Det är 1,0 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+2 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,5 procentenheter i Sorsele. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sorsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vännäs har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I juli var 3,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sorsele sjunkit 16 månader i följd (ner från 7,8 procent i mars 2021 till 3,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Sorsele har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,1 procentenheter lägre i Sorsele.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
SorseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,6 %+0,3 % 4,3 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda10,1 %+1,0 % 11,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar3,9 %−1,7 % 6,0 %−1,6 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,8 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %−0,4 % 
Lycksele5,2 %−1,1 % 
Malå4,6 %+0,1 % 
Nordmaling4,9 %−1,5 % 
Norsjö5,1 %+0,1 % 
Robertsfors3,5 %−1,2 % 
Skellefteå3,5 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %+0,3 % 
Storuman4,5 %−1,3 % 
Umeå4,4 %−1,2 % 
Vilhelmina5,5 %−1,1 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,3 %−1,2 % 
Åsele6,4 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %±0,0 % 
Dorotea16,2 %+1,6 % 
Lycksele15,8 %−3,7 % 
Malå14,8 %+0,5 % 
Nordmaling13,6 %−6,2 % 
Norsjö16,0 %−3,0 % 
Robertsfors12,0 %−4,2 % 
Skellefteå11,2 %−4,1 % 
Sorsele10,1 %+1,0 % 
Storuman16,1 %−3,8 % 
Umeå11,3 %−3,7 % 
Vilhelmina15,8 %−3,2 % 
Vindeln10,4 %+0,3 % 
Vännäs15,9 %−2,0 % 
Åsele10,9 %−4,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−3,0 % 
Dorotea4,8 %−3,5 % 
Lycksele7,4 %−0,6 % 
Malå9,2 %+4,8 % 
Nordmaling7,4 %−5,3 % 
Norsjö5,0 %−4,3 % 
Robertsfors4,8 %−5,8 % 
Skellefteå5,0 %−2,4 % 
Sorsele3,9 %−1,7 % 
Storuman5,1 %−2,8 % 
Umeå6,2 %−0,9 % 
Vilhelmina7,2 %−1,4 % 
Vindeln5,4 %−3,7 % 
Vännäs7,8 %−1,6 % 
Åsele6,0 %−6,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.