Dorotea har nu den högsta arbetslösheten bland utlandsfödda i Västerbotten

Dorotea kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Dorotea kommuns arbetslöshet bland utlandsfödda är nu den högsta i hela Västerbottens län. Det första gången sedan mars 2009 som detta inträffar.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Dorotea kommun med 1,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 16,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under juli månad rapporterade Dorotea kommun en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 53 av 1 104 invånare i åldern 16 till 64 år i Dorotea kommun var inskrivna som arbetssökande (sex färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Dorotea är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,7 till 4,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Dorotea kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Dorotea är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Åsele, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Dorotea alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (4,8 procent i kommunen, jämfört med 4,3 procent i hela länet). Robertsfors och Skellefteå har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,4 procent). För att Dorotea skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors och Skellefteå skulle 14 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,2 procent i Dorotea under juli månad, motsvarande 17 av 105 personer. Det är 1,6 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+2 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 18 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,4 procentenheter i Dorotea. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dorotea kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Dorotea om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vännäs har den största.

Efter uppgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Dorotea nu den högsta arbetslösheten i Västerbotten. Sorsele har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (10,1 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I juli var 4,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fem personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dorotea sjunkit över två år i sträck (ner från 15,0 procent i maj 2020 till 4,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dorotea kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Dorotea har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,2 procentenheter lägre i Dorotea.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dorotea kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
DoroteaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−0,4 % 4,3 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda16,2 %+1,6 % 11,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,8 %−3,5 % 6,0 %−1,6 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,8 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %−0,4 % 
Lycksele5,2 %−1,1 % 
Malå4,6 %+0,1 % 
Nordmaling4,9 %−1,5 % 
Norsjö5,1 %+0,1 % 
Robertsfors3,5 %−1,2 % 
Skellefteå3,5 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %+0,3 % 
Storuman4,5 %−1,3 % 
Umeå4,4 %−1,2 % 
Vilhelmina5,5 %−1,1 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,3 %−1,2 % 
Åsele6,4 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %±0,0 % 
Dorotea16,2 %+1,6 % 
Lycksele15,8 %−3,7 % 
Malå14,8 %+0,5 % 
Nordmaling13,6 %−6,2 % 
Norsjö16,0 %−3,0 % 
Robertsfors12,0 %−4,2 % 
Skellefteå11,2 %−4,1 % 
Sorsele10,1 %+1,0 % 
Storuman16,1 %−3,8 % 
Umeå11,3 %−3,7 % 
Vilhelmina15,8 %−3,2 % 
Vindeln10,4 %+0,3 % 
Vännäs15,9 %−2,0 % 
Åsele10,9 %−4,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−3,0 % 
Dorotea4,8 %−3,5 % 
Lycksele7,4 %−0,6 % 
Malå9,2 %+4,8 % 
Nordmaling7,4 %−5,3 % 
Norsjö5,0 %−4,3 % 
Robertsfors4,8 %−5,8 % 
Skellefteå5,0 %−2,4 % 
Sorsele3,9 %−1,7 % 
Storuman5,1 %−2,8 % 
Umeå6,2 %−0,9 % 
Vilhelmina7,2 %−1,4 % 
Vindeln5,4 %−3,7 % 
Vännäs7,8 %−1,6 % 
Åsele6,0 %−6,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.