Lägsta arbetslösheten på 13 år i Nybro

Nybro kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Nybro kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten sedan januari 2009.

Under juli månad rapporterade Nybro kommun en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 605 av 9 167 invånare i åldern 16 till 64 år i Nybro kommun var inskrivna som arbetssökande (156 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Nybro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,7 till 6,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2009.

Graf: Arbetslöshet i Nybro kommun och Kalmar län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nybro är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Emmaboda, där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Nybro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kalmar län (6,6 procent i kommunen, jämfört med 5,7 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Högsby har den högsta (8,6 procent). För att Nybro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 330 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,8 procent i Nybro under juli månad, motsvarande 382 av 1 929 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−76 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,2 till 19,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,2 procentenheter i Nybro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nybro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nybro som i andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I juli var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 73 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nybro sjunkit 15 månader i följd (ner från 11,7 procent i april 2021 till 9,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nybro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Nybro högre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nybro kommun och Kalmar län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
NybroKalmar länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−1,6 % 5,7 %−1,2 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda19,8 %−3,8 % 16,9 %−4,1 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,0 %−1,6 % 7,7 %−1,7 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Borgholm3,9 %−0,9 % 
Emmaboda7,6 %−1,9 % 
Hultsfred8,3 %−0,8 % 
Högsby8,6 %−1,5 % 
Kalmar5,6 %−1,3 % 
Mönsterås5,8 %−1,6 % 
Mörbylånga3,0 %−0,4 % 
Nybro6,6 %−1,6 % 
Oskarshamn5,5 %−1,0 % 
Torsås5,7 %−1,0 % 
Vimmerby4,7 %−0,6 % 
Västervik5,9 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Borgholm11,0 %−3,6 % 
Emmaboda21,2 %−6,5 % 
Hultsfred21,2 %−3,8 % 
Högsby20,8 %−5,7 % 
Kalmar15,6 %−4,2 % 
Mönsterås18,2 %−6,6 % 
Mörbylånga9,5 %−0,3 % 
Nybro19,8 %−3,8 % 
Oskarshamn17,2 %−2,7 % 
Torsås15,8 %−2,6 % 
Vimmerby16,9 %−2,3 % 
Västervik16,0 %−4,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Borgholm4,2 %−2,5 % 
Emmaboda9,5 %−3,2 % 
Hultsfred12,0 %−0,7 % 
Högsby9,2 %−3,0 % 
Kalmar7,0 %−1,9 % 
Mönsterås8,7 %−0,7 % 
Mörbylånga5,4 %−1,2 % 
Nybro9,0 %−1,6 % 
Oskarshamn8,3 %−1,3 % 
Torsås11,1 %−2,6 % 
Vimmerby6,3 %+0,1 % 
Västervik7,6 %−1,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.