Arbetslösheten sjunker i tolv av 15 kommuner i Västerbotten

Västerbottens län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Västerbotten såg under juli månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under juli månad rapporterade Västerbottens län en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 5 613 av 130 535 invånare i åldern 16 till 64 år i Västerbottens län var inskrivna som arbetssökande (1 723 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Västerbotten är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,4 till 4,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Västerbottens län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Västerbotten är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Västerbotten hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (4,3 procent i länet, jämfört med 6,7 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (3,9 procent), medan Södermanland har den högsta (9,1 procent). För att Västerbotten skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 522 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,9 procent i Västerbotten under juli månad, motsvarande 2 027 av 17 034 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−621 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,3 till 11,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,6 procentenheter i Västerbotten. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Västerbotten om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I juli var 6,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 823 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 322 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västerbotten sjunkit 16 månader i följd (ner från 9,7 procent i mars 2021 till 6,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västerbotten lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västerbottens län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
VästerbottenSverige
Hela arbetskraften4,3 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda11,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,0 %−1,6 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,8 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %−0,4 % 
Lycksele5,2 %−1,1 % 
Malå4,6 %+0,1 % 
Nordmaling4,9 %−1,5 % 
Norsjö5,1 %+0,1 % 
Robertsfors3,5 %−1,2 % 
Skellefteå3,5 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %+0,3 % 
Storuman4,5 %−1,3 % 
Umeå4,4 %−1,2 % 
Vilhelmina5,5 %−1,1 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,3 %−1,2 % 
Åsele6,4 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %±0,0 % 
Dorotea16,2 %+1,6 % 
Lycksele15,8 %−3,7 % 
Malå14,8 %+0,5 % 
Nordmaling13,6 %−6,2 % 
Norsjö16,0 %−3,0 % 
Robertsfors12,0 %−4,2 % 
Skellefteå11,2 %−4,1 % 
Sorsele10,1 %+1,0 % 
Storuman16,1 %−3,8 % 
Umeå11,3 %−3,7 % 
Vilhelmina15,8 %−3,2 % 
Vindeln10,4 %+0,3 % 
Vännäs15,9 %−2,0 % 
Åsele10,9 %−4,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−3,0 % 
Dorotea4,8 %−3,5 % 
Lycksele7,4 %−0,6 % 
Malå9,2 %+4,8 % 
Nordmaling7,4 %−5,3 % 
Norsjö5,0 %−4,3 % 
Robertsfors4,8 %−5,8 % 
Skellefteå5,0 %−2,4 % 
Sorsele3,9 %−1,7 % 
Storuman5,1 %−2,8 % 
Umeå6,2 %−0,9 % 
Vilhelmina7,2 %−1,4 % 
Vindeln5,4 %−3,7 % 
Vännäs7,8 %−1,6 % 
Åsele6,0 %−6,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.