Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 22:a månaden i följd i Karlskoga

Karlskoga kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Karlskoga kommun minskat. I juli fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskoga kommun med 1,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 22,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under juli månad rapporterade Karlskoga kommun en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 989 av 13 930 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskoga kommun var inskrivna som arbetssökande (152 färre än i juli i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlskoga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Karlskoga kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlskoga är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Karlskoga nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Örebro län. Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Hällefors har den högsta (8,9 procent). För att Karlskoga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 418 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,8 procent i Karlskoga under juli månad, motsvarande 568 av 2 491 personer. Det är 1,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−51 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 22,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,7 procentenheter i Karlskoga. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskoga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskoga om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I juli var 8,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 114 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 66 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskoga sjunkit 17 månader i följd (ner från 11,1 procent i februari 2021 till 8,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskoga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Karlskoga har ungefär samma total arbetslöshet som Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter högre i Karlskoga.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskoga kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
KarlskogaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,1 %−0,9 % 7,1 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda22,8 %−1,6 % 20,7 %−3,2 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,5 %−3,4 % 8,3 %−3,2 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−0,6 % 
Degerfors8,0 %−1,3 % 
Hallsberg6,1 %−2,2 % 
Hällefors8,9 %−2,3 % 
Karlskoga7,1 %−0,9 % 
Kumla5,3 %−1,3 % 
Laxå7,4 %+0,4 % 
Lekeberg4,1 %−0,5 % 
Lindesberg6,8 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,0 %−0,8 % 
Nora6,1 %−1,3 % 
Örebro7,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund16,3 %−4,7 % 
Degerfors26,5 %−1,4 % 
Hallsberg17,0 %−6,0 % 
Hällefors26,7 %−8,3 % 
Karlskoga22,8 %−1,6 % 
Kumla16,5 %−2,5 % 
Laxå22,4 %−1,1 % 
Lekeberg14,2 %−2,7 % 
Lindesberg19,0 %−3,6 % 
Ljusnarsberg20,4 %−2,5 % 
Nora18,2 %−4,4 % 
Örebro21,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund5,7 %−2,2 % 
Degerfors11,6 %−4,6 % 
Hallsberg8,9 %−5,3 % 
Hällefors11,5 %−2,3 % 
Karlskoga8,5 %−3,4 % 
Kumla9,0 %−2,8 % 
Laxå9,4 %−3,8 % 
Lekeberg8,5 %−0,6 % 
Lindesberg8,5 %−3,4 % 
Ljusnarsberg15,4 %+7,1 % 
Nora9,5 %−3,3 % 
Örebro7,8 %−3,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.