Arbetslösheten ökar mer i Norsjö än i andra kommuner i Västerbotten

Norsjö kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Tolv av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i juli. i Norsjö däremot ökar den.

Under juli månad rapporterade Norsjö kommun en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,1 procentenheter). I Västerbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 91 av 1 784 invånare i åldern 16 till 64 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (precis lika många som i juli i fjol).

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Norsjö går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Västerbottens län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Åsele, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Norsjö hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (5,1 procent i kommunen, jämfört med 4,3 procent i hela länet). Robertsfors och Skellefteå har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,4 procent). För att Norsjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors och Skellefteå skulle 29 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,0 procent i Norsjö under juli månad, motsvarande 35 av 219 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Norsjö. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Norsjö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Norsjö som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vännäs har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,3 procentenheter). I juli var 5,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Norsjö sjunkit åtta månader i följd (ner från 9,3 procent i november 2021 till 5,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Norsjö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Norsjö har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,0 procentenheter lägre i Norsjö.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
NorsjöVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,1 %+0,1 % 4,3 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda16,0 %−3,0 % 11,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,0 %−4,3 % 6,0 %−1,6 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,8 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %−0,4 % 
Lycksele5,2 %−1,1 % 
Malå4,6 %+0,1 % 
Nordmaling4,9 %−1,5 % 
Norsjö5,1 %+0,1 % 
Robertsfors3,5 %−1,2 % 
Skellefteå3,5 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %+0,3 % 
Storuman4,5 %−1,3 % 
Umeå4,4 %−1,2 % 
Vilhelmina5,5 %−1,1 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,3 %−1,2 % 
Åsele6,4 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %±0,0 % 
Dorotea16,2 %+1,6 % 
Lycksele15,8 %−3,7 % 
Malå14,8 %+0,5 % 
Nordmaling13,6 %−6,2 % 
Norsjö16,0 %−3,0 % 
Robertsfors12,0 %−4,2 % 
Skellefteå11,2 %−4,1 % 
Sorsele10,1 %+1,0 % 
Storuman16,1 %−3,8 % 
Umeå11,3 %−3,7 % 
Vilhelmina15,8 %−3,2 % 
Vindeln10,4 %+0,3 % 
Vännäs15,9 %−2,0 % 
Åsele10,9 %−4,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−3,0 % 
Dorotea4,8 %−3,5 % 
Lycksele7,4 %−0,6 % 
Malå9,2 %+4,8 % 
Nordmaling7,4 %−5,3 % 
Norsjö5,0 %−4,3 % 
Robertsfors4,8 %−5,8 % 
Skellefteå5,0 %−2,4 % 
Sorsele3,9 %−1,7 % 
Storuman5,1 %−2,8 % 
Umeå6,2 %−0,9 % 
Vilhelmina7,2 %−1,4 % 
Vindeln5,4 %−3,7 % 
Vännäs7,8 %−1,6 % 
Åsele6,0 %−6,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.