Lägsta arbetslösheten på 14 år på Gotland

Gotlands län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Gotlands län noterar i juli rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Under juli månad rapporterade Gotlands län en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 065 av 27 308 invånare i åldern 16 till 64 år i Gotlands län var inskrivna som arbetssökande (370 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten på Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 3,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Gotlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Gotlands län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Gotlands län hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (3,9 procent i länet, jämfört med 6,7 procent i hela riket). Gotlands län har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i riket. Södermanland har den högsta (9,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,6 procent på Gotland under juli månad, motsvarande 299 av 2 373 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−100 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 12,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,7 procentenheter på Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor på Gotland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I juli var 4,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 119 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 72 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet på Gotland sjunkit 15 månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 4,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Gotland lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 3,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gotlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
Gotlands länSverige
Hela arbetskraften3,9 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda12,6 %−4,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,9 %−2,6 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Sverige
LänArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Blekinge7,6 %−1,3 % 
Dalarna5,8 %−0,9 % 
Gotland3,9 %−1,3 % 
Gävleborg8,9 %−0,9 % 
Halland5,0 %−1,0 % 
Jämtland4,6 %−1,3 % 
Jönköping5,3 %−1,0 % 
Kalmar5,7 %−1,2 % 
Kronoberg7,2 %−1,4 % 
Norrbotten4,4 %−1,1 % 
Skåne8,6 %−1,3 % 
Stockholm6,4 %−1,3 % 
Södermanland9,1 %−1,3 % 
Uppsala6,3 %−0,9 % 
Värmland6,4 %−1,2 % 
Västerbotten4,3 %−1,1 % 
Västernorrland6,8 %−1,2 % 
Västmanland8,1 %−1,7 % 
Västra Götaland5,9 %−1,5 % 
Örebro7,1 %−1,3 % 
Östergötland7,0 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Sverige
LänArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Blekinge21,9 %−3,6 % 
Dalarna20,9 %−2,4 % 
Gotland12,6 %−4,6 % 
Gävleborg26,5 %−2,6 % 
Halland15,4 %−2,9 % 
Jämtland14,1 %−4,9 % 
Jönköping14,7 %−2,8 % 
Kalmar16,9 %−4,1 % 
Kronoberg18,9 %−3,9 % 
Norrbotten11,1 %−2,6 % 
Skåne19,6 %−2,9 % 
Stockholm12,8 %−2,1 % 
Södermanland23,8 %−2,6 % 
Uppsala16,7 %−1,7 % 
Värmland20,0 %−2,8 % 
Västerbotten11,9 %−3,6 % 
Västernorrland21,2 %−3,3 % 
Västmanland19,8 %−3,5 % 
Västra Götaland14,8 %−3,3 % 
Örebro20,7 %−3,2 % 
Östergötland20,1 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Sverige
LänArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Blekinge10,8 %−2,8 % 
Dalarna7,3 %−1,9 % 
Gotland4,9 %−2,6 % 
Gävleborg12,8 %−3,6 % 
Halland5,0 %−2,1 % 
Jämtland7,4 %−2,8 % 
Jönköping6,2 %−1,9 % 
Kalmar7,7 %−1,7 % 
Kronoberg8,8 %−3,0 % 
Norrbotten5,4 %−2,0 % 
Skåne10,2 %−2,7 % 
Stockholm7,1 %−2,0 % 
Södermanland12,1 %−3,1 % 
Uppsala8,4 %−1,8 % 
Värmland9,0 %−2,8 % 
Västerbotten6,0 %−1,6 % 
Västernorrland9,8 %−3,0 % 
Västmanland10,7 %−3,5 % 
Västra Götaland6,8 %−2,8 % 
Örebro8,3 %−3,2 % 
Östergötland8,9 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.