Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Karlskrona

Karlskrona kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskrona kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskrona kommun med 4,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 19,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under juli månad rapporterade Karlskrona kommun en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 002 av 31 281 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (567 färre än i juli i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlskrona är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlskrona kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlskrona är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Karlskrona. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskrona hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,4 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,1 procent), medan Ronneby har den högsta (10,8 procent). För att Karlskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 94 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,4 procent i Karlskrona under juli månad, motsvarande 921 av 4 747 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−286 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 19,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,0 procentenheter i Karlskrona. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskrona kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskrona om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,5 procentenheter). I juli var 9,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 276 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 180 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskrona sjunkit 14 månader i följd (ner från 13,7 procent i maj 2021 till 9,1 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskrona kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskrona lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskrona kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
KarlskronaBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−1,6 % 7,6 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda19,4 %−4,6 % 21,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,1 %−4,5 % 10,8 %−2,8 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn7,8 %−1,2 % 
Karlskrona6,4 %−1,6 % 
Olofström8,8 %−0,9 % 
Ronneby10,8 %−1,4 % 
Sölvesborg6,1 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn22,6 %−3,4 % 
Karlskrona19,4 %−4,6 % 
Olofström18,1 %−2,7 % 
Ronneby30,5 %−4,2 % 
Sölvesborg16,3 %±0,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn10,9 %−1,1 % 
Karlskrona9,1 %−4,5 % 
Olofström13,7 %−0,5 % 
Ronneby13,7 %−3,4 % 
Sölvesborg10,9 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.