Lägsta arbetslösheten på 13 år i Karlshamn

Karlshamns kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlshamns kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten sedan december 2008.

Under juli månad rapporterade Karlshamns kommun en total arbetslöshet på 7,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 165 av 14 936 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (218 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 7,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan december 2008.

Graf: Arbetslöshet i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlshamn är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlskrona, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Karlshamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (7,8 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,1 procent), medan Ronneby har den högsta (10,8 procent). För att Karlshamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 254 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,6 procent i Karlshamn under juli månad, motsvarande 556 av 2 460 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−99 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,2 till 22,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,8 procentenheter i Karlshamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlshamn som i andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,1 procentenheter). I juli var 10,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 153 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 36 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlshamn sjunkit 16 månader i följd (ner från 15,2 procent i mars 2021 till 10,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Karlshamn har högre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
KarlshamnBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften7,8 %−1,2 % 7,6 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda22,6 %−3,4 % 21,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,9 %−1,1 % 10,8 %−2,8 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn7,8 %−1,2 % 
Karlskrona6,4 %−1,6 % 
Olofström8,8 %−0,9 % 
Ronneby10,8 %−1,4 % 
Sölvesborg6,1 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn22,6 %−3,4 % 
Karlskrona19,4 %−4,6 % 
Olofström18,1 %−2,7 % 
Ronneby30,5 %−4,2 % 
Sölvesborg16,3 %±0,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn10,9 %−1,1 % 
Karlskrona9,1 %−4,5 % 
Olofström13,7 %−0,5 % 
Ronneby13,7 %−3,4 % 
Sölvesborg10,9 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.