Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Östersund

Östersunds kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Östersunds kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juni 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Östersunds kommun med 4,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 14,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under juli månad rapporterade Östersunds kommun en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 483 av 30 896 invånare i åldern 16 till 64 år i Östersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (480 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Östersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Östersund är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Åre, där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Östersund alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Jämtlands län (4,8 procent i kommunen, jämfört med 4,6 procent i hela länet). Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Ragunda har den högsta (5,7 procent). För att Östersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 556 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,4 procent i Östersund under juli månad, motsvarande 536 av 3 722 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−196 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 14,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,6 procentenheter i Östersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Östersund som i andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I juli var 7,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 244 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 112 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Östersund sjunkit 15 månader i följd (ner från 10,9 procent i april 2021 till 7,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Östersund har högre total arbetslöshet än Jämtland, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
ÖstersundJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−1,3 % 4,6 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda14,4 %−4,6 % 14,1 %−4,9 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,5 %−2,6 % 7,4 %−2,8 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Berg4,8 %−0,8 % 
Bräcke5,6 %−1,7 % 
Härjedalen4,0 %−1,4 % 
Krokom3,0 %−1,1 % 
Ragunda5,7 %−0,1 % 
Strömsund5,4 %−1,4 % 
Åre4,2 %−2,1 % 
Östersund4,8 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Berg16,8 %−0,9 % 
Bräcke15,7 %−5,5 % 
Härjedalen10,7 %−7,1 % 
Krokom12,8 %−2,8 % 
Ragunda13,2 %−5,2 % 
Strömsund16,2 %−5,6 % 
Åre13,1 %−7,0 % 
Östersund14,4 %−4,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Berg9,5 %−1,4 % 
Bräcke11,3 %−2,2 % 
Härjedalen5,8 %−4,2 % 
Krokom5,1 %−3,7 % 
Ragunda10,8 %+0,2 % 
Strömsund9,2 %−3,8 % 
Åre4,8 %−2,9 % 
Östersund7,5 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.