Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner i Örebro

Örebro län Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Örebro såg under juli månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under juli månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 10 343 av 145 676 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (2 295 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Örebro län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,1 procent i länet, jämfört med 6,7 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (3,9 procent), medan Södermanland har den högsta (9,1 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 4 662 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,7 procent i Örebro under juli månad, motsvarande 5 988 av 28 928 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 155 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 20,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,6 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I juli var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 292 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 718 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 16 månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 8,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Örebro län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
ÖrebroSverige
Hela arbetskraften7,1 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda20,7 %−3,2 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,3 %−3,2 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund4,1 %−0,6 % 
Degerfors8,0 %−1,3 % 
Hallsberg6,1 %−2,2 % 
Hällefors8,9 %−2,3 % 
Karlskoga7,1 %−0,9 % 
Kumla5,3 %−1,3 % 
Laxå7,4 %+0,4 % 
Lekeberg4,1 %−0,5 % 
Lindesberg6,8 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,0 %−0,8 % 
Nora6,1 %−1,3 % 
Örebro7,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund16,3 %−4,7 % 
Degerfors26,5 %−1,4 % 
Hallsberg17,0 %−6,0 % 
Hällefors26,7 %−8,3 % 
Karlskoga22,8 %−1,6 % 
Kumla16,5 %−2,5 % 
Laxå22,4 %−1,1 % 
Lekeberg14,2 %−2,7 % 
Lindesberg19,0 %−3,6 % 
Ljusnarsberg20,4 %−2,5 % 
Nora18,2 %−4,4 % 
Örebro21,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund5,7 %−2,2 % 
Degerfors11,6 %−4,6 % 
Hallsberg8,9 %−5,3 % 
Hällefors11,5 %−2,3 % 
Karlskoga8,5 %−3,4 % 
Kumla9,0 %−2,8 % 
Laxå9,4 %−3,8 % 
Lekeberg8,5 %−0,6 % 
Lindesberg8,5 %−3,4 % 
Ljusnarsberg15,4 %+7,1 % 
Nora9,5 %−3,3 % 
Örebro7,8 %−3,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.