Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland

Södermanlands län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Södermanland såg under juli månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under juli månad rapporterade Södermanlands län en total arbetslöshet på 9,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 12 619 av 138 670 invånare i åldern 16 till 64 år i Södermanlands län var inskrivna som arbetssökande (2 135 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Södermanland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 9,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Södermanland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Södermanland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (9,1 procent i länet, jämfört med 6,7 procent i hela riket). Södermanland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i riket. Gotland har den lägsta (3,9 procent). För att Södermanland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 7 211 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,8 procent i Södermanland under juli månad, motsvarande 7 918 av 33 269 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 148 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 23,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,7 procentenheter i Södermanland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Södermanland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I juli var 12,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 584 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 638 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Södermanland sjunkit 16 månader i följd (ner från 15,0 procent i mars 2021 till 12,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Södermanland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 3,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
SödermanlandSverige
Hela arbetskraften9,1 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda23,8 %−2,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,1 %−3,1 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Eskilstuna11,7 %−1,5 % 
Flen12,0 %−0,9 % 
Gnesta4,7 %−1,6 % 
Katrineholm8,9 %−0,7 % 
Nyköping7,7 %−1,1 % 
Oxelösund8,4 %−2,0 % 
Strängnäs6,4 %−0,9 % 
Trosa3,8 %−1,4 % 
Vingåker8,7 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Eskilstuna26,5 %−2,6 % 
Flen29,0 %−1,9 % 
Gnesta11,3 %−3,6 % 
Katrineholm22,9 %−1,6 % 
Nyköping23,6 %−2,3 % 
Oxelösund20,7 %−4,5 % 
Strängnäs17,4 %−1,9 % 
Trosa10,7 %−3,6 % 
Vingåker32,0 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Eskilstuna13,6 %−3,5 % 
Flen15,9 %−5,8 % 
Gnesta5,8 %−3,3 % 
Katrineholm12,9 %−2,3 % 
Nyköping10,9 %−2,3 % 
Oxelösund12,1 %−2,0 % 
Strängnäs9,4 %−3,0 % 
Trosa5,7 %−4,4 % 
Vingåker14,0 %−2,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.