Lägsta arbetslösheten på fem år i Emmaboda

Emmaboda kommun | Arbetslöshet |
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Emmaboda kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten sedan september 2016.

Under juli månad rapporterade Emmaboda kommun en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 312 av 4 105 invånare i åldern 16 till 64 år i Emmaboda kommun var inskrivna som arbetssökande (93 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Emmaboda är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,1 till 7,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2016.

Graf: Arbetslöshet i Emmaboda kommun och Kalmar län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Emmaboda är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Emmaboda. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Emmaboda alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kalmar län (7,6 procent i kommunen, jämfört med 5,7 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Högsby har den högsta (8,6 procent). För att Emmaboda skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 189 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,2 procent i Emmaboda under juli månad, motsvarande 184 av 868 personer. Det är 6,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−68 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,6 till 21,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,6 procentenheter i Emmaboda. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Emmaboda kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Emmaboda som i andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I juli var 9,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 35 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 16 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Emmaboda sjunkit 15 månader i följd (ner från 15,2 procent i april 2021 till 9,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Emmaboda kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Emmaboda högre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Emmaboda kommun och Kalmar län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
EmmabodaKalmar länHela landet
Hela arbetskraften7,6 %−1,9 % 5,7 %−1,2 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda21,2 %−6,5 % 16,9 %−4,1 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,5 %−3,2 % 7,7 %−1,7 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Borgholm3,9 %−0,9 % 
Emmaboda7,6 %−1,9 % 
Hultsfred8,3 %−0,8 % 
Högsby8,6 %−1,5 % 
Kalmar5,6 %−1,3 % 
Mönsterås5,8 %−1,6 % 
Mörbylånga3,0 %−0,4 % 
Nybro6,6 %−1,6 % 
Oskarshamn5,5 %−1,0 % 
Torsås5,7 %−1,0 % 
Vimmerby4,7 %−0,6 % 
Västervik5,9 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Borgholm11,0 %−3,6 % 
Emmaboda21,2 %−6,5 % 
Hultsfred21,2 %−3,8 % 
Högsby20,8 %−5,7 % 
Kalmar15,6 %−4,2 % 
Mönsterås18,2 %−6,6 % 
Mörbylånga9,5 %−0,3 % 
Nybro19,8 %−3,8 % 
Oskarshamn17,2 %−2,7 % 
Torsås15,8 %−2,6 % 
Vimmerby16,9 %−2,3 % 
Västervik16,0 %−4,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Borgholm4,2 %−2,5 % 
Emmaboda9,5 %−3,2 % 
Hultsfred12,0 %−0,7 % 
Högsby9,2 %−3,0 % 
Kalmar7,0 %−1,9 % 
Mönsterås8,7 %−0,7 % 
Mörbylånga5,4 %−1,2 % 
Nybro9,0 %−1,6 % 
Oskarshamn8,3 %−1,3 % 
Torsås11,1 %−2,6 % 
Vimmerby6,3 %+0,1 % 
Västervik7,6 %−1,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.