Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på åtta år i Sunne

Sunne kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sunne kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan mars 2014.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Sunne kommun med 3,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 16,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under juli månad rapporterade Sunne kommun en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 244 av 6 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Sunne kommun var inskrivna som arbetssökande (88 färre än i juli i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Sunne är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,1 till 4,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sunne kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sunne är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 15 av 16 kommuner. Störst är minskningen i Eda, där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sunne hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Värmlands län och nu växer klyftan (4,0 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Säffle har den högsta (9,8 procent). För att Sunne skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hammarö skulle tolv personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,0 procent i Sunne under juli månad, motsvarande 103 av 644 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−32 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,9 till 16,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan mars 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,0 procentenheter i Sunne. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sunne kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sunne om man jämför med andra kommuner i Värmland. Eda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I juli var 3,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 21 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sunne sjunkit 16 månader i följd (ner från 9,3 procent i mars 2021 till 3,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sunne kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sunne lägre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sunne kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
SunneVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften4,0 %−1,3 % 6,4 %−1,2 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda16,0 %−3,9 % 20,0 %−2,8 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar3,8 %−3,6 % 9,0 %−2,8 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arvika4,8 %−1,4 % 
Eda6,3 %−2,6 % 
Filipstad9,4 %−0,9 % 
Forshaga6,3 %−0,8 % 
Grums8,1 %−0,6 % 
Hagfors5,9 %−1,3 % 
Hammarö3,8 %−0,7 % 
Karlstad6,7 %−1,2 % 
Kil5,4 %−0,7 % 
Kristinehamn8,3 %−1,4 % 
Munkfors7,7 %±0,0 % 
Storfors7,1 %−2,1 % 
Sunne4,0 %−1,3 % 
Säffle9,8 %−1,2 % 
Torsby4,8 %−0,7 % 
Årjäng5,1 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arvika13,8 %−4,2 % 
Eda14,3 %−5,3 % 
Filipstad30,0 %−3,3 % 
Forshaga21,4 %+1,3 % 
Grums21,9 %−5,1 % 
Hagfors16,1 %−2,4 % 
Hammarö13,2 %−3,1 % 
Karlstad19,6 %−2,2 % 
Kil20,6 %−1,2 % 
Kristinehamn26,1 %−4,3 % 
Munkfors21,5 %+0,5 % 
Storfors17,7 %−3,6 % 
Sunne16,0 %−3,9 % 
Säffle34,1 %−4,3 % 
Torsby15,3 %−1,8 % 
Årjäng14,9 %−2,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arvika6,4 %−4,3 % 
Eda9,6 %−2,4 % 
Filipstad9,8 %−0,1 % 
Forshaga12,5 %−2,4 % 
Grums12,8 %+0,7 % 
Hagfors8,4 %−4,7 % 
Hammarö9,6 %−3,7 % 
Karlstad8,3 %−2,6 % 
Kil9,1 %−4,8 % 
Kristinehamn13,5 %−2,5 % 
Munkfors15,4 %+1,3 % 
Storfors10,6 %−8,6 % 
Sunne3,8 %−3,6 % 
Säffle14,3 %−2,5 % 
Torsby6,4 %−2,9 % 
Årjäng6,2 %−1,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.