Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Skellefteå

Skellefteå kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Skellefteå kommun noterar i juli rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Skellefteå kommun med 4,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 11,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under juli månad rapporterade Skellefteå kommun en total arbetslöshet på 3,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 211 av 34 600 invånare i åldern 16 till 64 år i Skellefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (541 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Skellefteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,0 till 3,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Skellefteå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Skellefteå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Åsele, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skellefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (3,5 procent i kommunen, jämfört med 4,3 procent i hela länet). Skellefteå har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Åsele har den högsta (6,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,2 procent i Skellefteå under juli månad, motsvarande 419 av 3 741 personer. Det är 4,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−155 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över sju år i sträck. Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,8 till 11,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,7 procentenheter i Skellefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Skellefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Skellefteå som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vännäs har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I juli var 5,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 175 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 103 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Skellefteå sjunkit 16 månader i följd (ner från 10,0 procent i mars 2021 till 5,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Skellefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skellefteå lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Skellefteå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
SkellefteåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,5 %−1,4 % 4,3 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda11,2 %−4,1 % 11,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,0 %−2,4 % 6,0 %−1,6 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,8 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %−0,4 % 
Lycksele5,2 %−1,1 % 
Malå4,6 %+0,1 % 
Nordmaling4,9 %−1,5 % 
Norsjö5,1 %+0,1 % 
Robertsfors3,5 %−1,2 % 
Skellefteå3,5 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %+0,3 % 
Storuman4,5 %−1,3 % 
Umeå4,4 %−1,2 % 
Vilhelmina5,5 %−1,1 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,3 %−1,2 % 
Åsele6,4 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %±0,0 % 
Dorotea16,2 %+1,6 % 
Lycksele15,8 %−3,7 % 
Malå14,8 %+0,5 % 
Nordmaling13,6 %−6,2 % 
Norsjö16,0 %−3,0 % 
Robertsfors12,0 %−4,2 % 
Skellefteå11,2 %−4,1 % 
Sorsele10,1 %+1,0 % 
Storuman16,1 %−3,8 % 
Umeå11,3 %−3,7 % 
Vilhelmina15,8 %−3,2 % 
Vindeln10,4 %+0,3 % 
Vännäs15,9 %−2,0 % 
Åsele10,9 %−4,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−3,0 % 
Dorotea4,8 %−3,5 % 
Lycksele7,4 %−0,6 % 
Malå9,2 %+4,8 % 
Nordmaling7,4 %−5,3 % 
Norsjö5,0 %−4,3 % 
Robertsfors4,8 %−5,8 % 
Skellefteå5,0 %−2,4 % 
Sorsele3,9 %−1,7 % 
Storuman5,1 %−2,8 % 
Umeå6,2 %−0,9 % 
Vilhelmina7,2 %−1,4 % 
Vindeln5,4 %−3,7 % 
Vännäs7,8 %−1,6 % 
Åsele6,0 %−6,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.