Lägsta arbetslösheten på 14 år på Gotland

Region Gotland Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Region Gotland noterar i juli rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Under juli månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 065 av 27 308 invånare i åldern 16 till 64 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (370 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten på Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 3,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (3,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,6 procent på Gotland under juli månad, motsvarande 299 av 2 373 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−100 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 12,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,7 procentenheter på Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten på Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I juli var 4,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 119 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 72 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet på Gotland sjunkit 15 månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 4,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften3,9 %−1,3 % 3,9 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda12,6 %−4,6 % 12,6 %−4,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,9 %−2,6 % 4,9 %−2,6 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Gotland3,9 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Gotland12,6 %−4,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Gotland4,9 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.