Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sölvesborg är stabil, medan den faller i andra kommuner i Blekinge

Sölvesborgs kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Fyra av fem kommuner i Blekinge län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i juli. i Sölvesborg däremot ligger den på samma nivå som förra året.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en oförändrad arbetslösheten bland utlandsfödda i Sölvesborgs kommun. Arbetslösheten ligger kvar på 16,3 procent, vilket är samma nivå som för ett år sedan.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under juli månad rapporterade Sölvesborgs kommun en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 490 av 8 033 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (65 färre än i juli i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlskrona, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,1 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Sölvesborg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ronneby har den högsta (10,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda oförändrad

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,3 procent i Sölvesborg under juli månad, motsvarande 189 av 1 160 personer. Det är i stort sett lika stor andel som i fjol.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,2 procentenheter i Sölvesborg. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I juli var 10,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 80 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med ett personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sölvesborg sjunkit sju månader i följd (ner från 14,2 procent i december 2021 till 10,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Sölvesborg har lägre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,1 %−0,7 % 7,6 %−1,3 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda16,3 %±0,0 % 21,9 %−3,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,9 %−0,2 % 10,8 %−2,8 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn7,8 %−1,2 % 
Karlskrona6,4 %−1,6 % 
Olofström8,8 %−0,9 % 
Ronneby10,8 %−1,4 % 
Sölvesborg6,1 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn22,6 %−3,4 % 
Karlskrona19,4 %−4,6 % 
Olofström18,1 %−2,7 % 
Ronneby30,5 %−4,2 % 
Sölvesborg16,3 %±0,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Karlshamn10,9 %−1,1 % 
Karlskrona9,1 %−4,5 % 
Olofström13,7 %−0,5 % 
Ronneby13,7 %−3,4 % 
Sölvesborg10,9 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.