Över fem års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Bollnäs

Bollnäs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Bollnäs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan februari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Bollnäs kommun minskat. I juni fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Bollnäs kommun med 1,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juni på 31,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under juni månad rapporterade Bollnäs en total arbetslöshet på 9,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Gävleborgs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 147 av 12 202 invånare i åldern 16 till 64 år i Bollnäs kommun var inskrivna som arbetssökande (97 färre än i juni i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Bollnäs är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,0 till 9,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Bollnäs kommun och Gävleborgs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Bollnäs är inte den enda kommunen i Gävleborg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hudiksvall och Ockelbo där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Bollnäs alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Gävleborgs län (9,4 procent i kommunen, jämfört med 8,8 procent i hela länet). Hudiksvall har den lägsta arbetslösheten i länet (5,8 procent), medan Sandviken har den högsta (10,8 procent). För att Bollnäs skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hudiksvall skulle 439 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 31,8 procent i Bollnäs under juni månad, motsvarande 591 av 1 858 personer. Det är 1,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−19 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fem år i sträck. Sedan februari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 56,1 till 31,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 22,4 procentenheter i Bollnäs. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bollnäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Bollnäs om man jämför med andra kommuner i Gävleborg. Gävle har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,8 procentenheter). I juni var 13,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 146 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 54 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Bollnäs sjunkit 14 månader i följd (ner från 17,8 procent i april 2021 till 13,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bollnäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Bollnäs högre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bollnäs kommun och Gävleborgs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

103 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juli fanns det sammanlagt 103 arbetsplatsannonser i Bollnäs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Bollnäs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2143
Socialförsäkringshandläggare115
Grundskollärare613
Företagssäljare59
Kundtjänstpersonal28
Personliga assistenter36
Montörer, träprodukter15
Specialistläkare44
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning24
Anestesisjuksköterskor13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juli av utannonserade jobb där Bollnäs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
BollnäsGävleborgs länHela landet
Hela arbetskraften9,4 %−0,6 % 8,8 %−1,0 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda31,8 %−1,3 % 26,6 %−2,6 % 16,5 %−2,5 % 
Bland ungdomar13,1 %−3,8 % 12,6 %−3,9 % 8,1 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bollnäs9,4 %−0,6 % 
Gävle9,4 %−1,0 % 
Hofors8,5 %−0,9 % 
Hudiksvall5,8 %−1,9 % 
Ljusdal7,3 %−1,5 % 
Nordanstig6,5 %−0,7 % 
Ockelbo7,7 %−1,9 % 
Ovanåker6,5 %−1,7 % 
Sandviken10,8 %−0,5 % 
Söderhamn10,4 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bollnäs31,8 %−1,3 % 
Gävle25,7 %−2,1 % 
Hofors25,5 %−2,2 % 
Hudiksvall17,7 %−5,8 % 
Ljusdal23,9 %−4,3 % 
Nordanstig21,1 %−1,9 % 
Ockelbo24,8 %−7,7 % 
Ovanåker27,2 %−7,1 % 
Sandviken29,7 %−1,7 % 
Söderhamn33,5 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bollnäs13,1 %−3,8 % 
Gävle12,9 %−3,2 % 
Hofors12,6 %−7,8 % 
Hudiksvall9,1 %−5,7 % 
Ljusdal11,2 %−1,8 % 
Nordanstig8,5 %−6,0 % 
Ockelbo12,3 %−2,6 % 
Ovanåker10,4 %−4,5 % 
Sandviken14,3 %−4,9 % 
Söderhamn17,3 %−1,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.