Lägsta arbetslösheten på tio år i Nybro

Nybro kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Nybro kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Nybro kommun noterar i juni den lägsta arbetslösheten sedan juli 2011.

Under juni månad rapporterade Nybro en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 612 av 9 134 invånare i åldern 16 till 64 år i Nybro kommun var inskrivna som arbetssökande (142 färre än i juni i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Nybro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,7 till 6,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2011.

Graf: Arbetslöshet i Nybro kommun och Kalmar län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nybro är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Nybro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kalmar län (6,7 procent i kommunen, jämfört med 5,7 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Högsby har den högsta (8,4 procent). För att Nybro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 338 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,4 procent i Nybro under juni månad, motsvarande 395 av 1 936 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−64 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,2 till 20,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,7 procentenheter i Nybro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nybro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nybro som i andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,3 procentenheter). I juni var 9,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 75 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 16 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nybro sjunkit 14 månader i följd (ner från 11,7 procent i april 2021 till 9,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nybro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Nybro högre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nybro kommun och Kalmar län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

80 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juli fanns det sammanlagt 80 arbetsplatsannonser i Nybro kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nybro kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare48
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete38
Grundskollärare88
Taxiförare m.fl.48
Montörer, träprodukter15
Installations- och serviceelektriker15
Grundutbildade sjuksköterskor44
Marknadsundersökare och intervjuare14
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer33
Butikssäljare, fackhandel33

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juli av utannonserade jobb där Nybro kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
NybroKalmar länHela landet
Hela arbetskraften6,7 %−1,4 % 5,7 %−1,3 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda20,4 %−3,2 % 17,3 %−4,2 % 16,5 %−2,5 % 
Bland ungdomar9,2 %−1,3 % 7,8 %−2,0 % 8,1 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Borgholm3,9 %−1,3 % 
Emmaboda7,8 %−1,4 % 
Hultsfred8,1 %−0,8 % 
Högsby8,4 %−2,3 % 
Kalmar5,6 %−1,5 % 
Mönsterås5,8 %−1,8 % 
Mörbylånga3,0 %−0,4 % 
Nybro6,7 %−1,4 % 
Oskarshamn5,5 %−1,1 % 
Torsås5,8 %−1,0 % 
Vimmerby4,7 %−0,9 % 
Västervik5,9 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Borgholm11,1 %−5,6 % 
Emmaboda22,2 %−5,9 % 
Hultsfred21,5 %−3,5 % 
Högsby21,1 %−7,7 % 
Kalmar15,9 %−4,3 % 
Mönsterås18,4 %−7,7 % 
Mörbylånga10,1 %+0,5 % 
Nybro20,4 %−3,2 % 
Oskarshamn17,1 %−3,2 % 
Torsås17,6 %−2,6 % 
Vimmerby16,7 %−3,7 % 
Västervik16,3 %−4,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Borgholm4,2 %−3,9 % 
Emmaboda11,1 %−2,8 % 
Hultsfred11,6 %−0,8 % 
Högsby8,3 %−3,2 % 
Kalmar6,9 %−2,3 % 
Mönsterås7,9 %−2,0 % 
Mörbylånga5,4 %−0,8 % 
Nybro9,2 %−1,3 % 
Oskarshamn8,4 %−2,1 % 
Torsås11,5 %−2,5 % 
Vimmerby6,5 %−1,2 % 
Västervik7,9 %−1,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.