Arbetslösheten minskar i Kävlinge

Kävlinge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kävlinge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kävlinge kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.

Under juni månad rapporterade Kävlinge en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 688 av 15 636 invånare i åldern 16 till 64 år i Kävlinge kommun var inskrivna som arbetssökande (177 färre än i juni i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Kävlinge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,7 till 4,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kävlinge kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kävlinge är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Landskrona och Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kävlinge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (4,4 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Malmö har den högsta (12,5 procent). För att Kävlinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 172 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,8 procent i Kävlinge under juni månad, motsvarande 265 av 1 920 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−44 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,8 till 13,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,4 procentenheter i Kävlinge. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kävlinge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kävlinge om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,1 procentenheter). I juni var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 108 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 56 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kävlinge sjunkit 15 månader i följd (ner från 12,5 procent i mars 2021 till 9,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kävlinge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kävlinge lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kävlinge kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

96 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juli fanns det sammanlagt 96 arbetsplatsannonser i Kävlinge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 150 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kävlinge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare222
Personliga assistenter1319
Företagssäljare715
Grundutbildade sjuksköterskor413
Restaurang- och köksbiträden m.fl.510
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare17
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering66
Träarbetare, snickare m.fl.46
Grundskollärare55
Kundtjänstpersonal55

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juli av utannonserade jobb där Kävlinge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
KävlingeSkåne länHela landet
Hela arbetskraften4,4 %−1,1 % 8,6 %−1,3 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda13,8 %−2,4 % 19,8 %−2,7 % 16,5 %−2,5 % 
Bland ungdomar9,0 %−4,1 % 10,2 %−2,7 % 8,1 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bjuv8,6 %−1,6 % 
Bromölla8,4 %−0,2 % 
Burlöv10,5 %−1,4 % 
Båstad4,6 %−1,3 % 
Eslöv8,2 %−1,1 % 
Helsingborg9,8 %−1,3 % 
Hässleholm8,7 %−0,9 % 
Höganäs4,9 %−0,6 % 
Hörby5,6 %−1,1 % 
Höör5,0 %−0,7 % 
Klippan6,6 %−1,2 % 
Kristianstad9,6 %−0,9 % 
Kävlinge4,4 %−1,1 % 
Landskrona9,8 %−2,0 % 
Lomma3,3 %−0,4 % 
Lund6,1 %−1,1 % 
Malmö12,5 %−2,0 % 
Osby7,4 %−1,1 % 
Perstorp12,3 %−1,9 % 
Simrishamn5,4 %−1,1 % 
Sjöbo5,1 %−0,6 % 
Skurup6,0 %−1,6 % 
Staffanstorp4,8 %−0,5 % 
Svalöv5,6 %−1,1 % 
Svedala4,9 %−0,8 % 
Tomelilla6,3 %−1,1 % 
Trelleborg7,3 %−1,1 % 
Vellinge3,4 %−1,0 % 
Ystad5,0 %−1,2 % 
Ängelholm4,7 %−1,1 % 
Åstorp9,4 %−1,3 % 
Örkelljunga6,0 %−0,8 % 
Östra Göinge10,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bjuv17,6 %−2,4 % 
Bromölla22,5 %−0,5 % 
Burlöv16,9 %−1,4 % 
Båstad11,8 %−4,5 % 
Eslöv19,6 %−2,5 % 
Helsingborg20,8 %−2,2 % 
Hässleholm22,3 %−1,8 % 
Höganäs12,3 %−2,2 % 
Hörby14,8 %−3,1 % 
Höör12,4 %−2,2 % 
Klippan15,2 %−1,7 % 
Kristianstad26,5 %−1,6 % 
Kävlinge13,8 %−2,4 % 
Landskrona18,6 %−3,3 % 
Lomma11,8 %−0,2 % 
Lund14,6 %−2,2 % 
Malmö22,5 %−3,1 % 
Osby20,4 %−2,6 % 
Perstorp27,7 %−7,2 % 
Simrishamn13,5 %−4,0 % 
Sjöbo13,2 %−1,4 % 
Skurup15,0 %−5,0 % 
Staffanstorp10,3 %−1,5 % 
Svalöv12,4 %−1,5 % 
Svedala12,0 %−2,8 % 
Tomelilla16,0 %−3,4 % 
Trelleborg16,7 %−1,3 % 
Vellinge7,5 %−3,1 % 
Ystad15,0 %−2,6 % 
Ängelholm13,1 %−2,7 % 
Åstorp19,0 %−3,1 % 
Örkelljunga13,7 %−4,2 % 
Östra Göinge29,0 %−7,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−2,1 % 
Bromölla15,4 %+0,5 % 
Burlöv12,1 %−4,5 % 
Båstad4,2 %−4,9 % 
Eslöv11,7 %−0,9 % 
Helsingborg10,2 %−2,1 % 
Hässleholm12,3 %−2,0 % 
Höganäs7,7 %−0,7 % 
Hörby10,1 %−0,9 % 
Höör9,3 %−3,3 % 
Klippan7,9 %−3,0 % 
Kristianstad12,3 %−3,3 % 
Kävlinge9,0 %−4,1 % 
Landskrona11,8 %−2,4 % 
Lomma5,9 %−1,9 % 
Lund5,7 %−1,9 % 
Malmö13,0 %−3,5 % 
Osby11,4 %−2,8 % 
Perstorp11,7 %−8,7 % 
Simrishamn6,5 %−0,9 % 
Sjöbo7,7 %−2,9 % 
Skurup8,1 %−4,5 % 
Staffanstorp9,4 %−1,2 % 
Svalöv10,6 %−3,3 % 
Svedala9,4 %−2,2 % 
Tomelilla7,4 %−2,3 % 
Trelleborg8,7 %−4,1 % 
Vellinge4,9 %−2,5 % 
Ystad7,0 %−2,6 % 
Ängelholm5,9 %−2,0 % 
Åstorp14,6 %−0,7 % 
Örkelljunga6,2 %0,0 % 
Östra Göinge16,7 %−4,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.