Färre nya laddbara bilar i Göteborg under andra kvartalet

Göteborgs kommun | Klimat |
En elbil som laddas
Mariordo, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Göteborgs kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.

Under andra kvartalet 2022 var 55 procent av alla nyregistrerade personbilar i Göteborg laddbara (sammanlagt registrerades 5 170 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 56 procent så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor. Resterande var rena elbilar.

Fossildrivna bilar utgjorde 44 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Graf: Antal nyregistrerade fordon per drivmedel

Under de senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Men under andra kvartalet stannade den här trenden av. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar minskade.

Så även i Göteborg. Jämfört med kvartalet innan var en mindre andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (0 procentenheter).

Graf: Andel laddbara bilar av alla nyregistreringar över tid

Komponentbrist är en fortsatt utmaning

Det har generellt sålts färre nya bilar under det senaste kvartalet. Branschorganisationen Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har justerat ner sina prognoser över hur många bilar det kommer att säljas under året.

– Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden i ett pressmeddelande.

Den 12 juli väntar ytterligare ändringar i bonus-malus-systemet, som bland annat innebär att köpare av laddhybriber får mindre bonus. Samtidigt sätts ett pristak som innebär att de dyraste elbilarna (över 700 000 kronor) förlorar sin bonusrätt.

Fördelningen av laddhybrider och elbilar har skiftat under det senaste året. De rena elbilarna utgör en allt större del av försäljningen. Följande bild visar utvecklingen i Göteborg.

Graf: Antal nya laddhybrider och elbilar över tid

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 48 procent av alla nya bilar laddbara under andra kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet. I Västra Götalands län var 49 procent av nyregistrerade bilar laddbara.

Graf: Antal nyregistrerade laddbara bilar per län

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis många andel elbilar och laddhybrider i Göteborg. Under andra kvartalet var nyregistreringen 46:e högst i hela landet (bland 290 kommuner).

Göteborgs siffror ska dock tolkas med viss försiktighet. Många leasingföretag har sitt säte i kommunen och dessa bilar statistikförs också i Göteborg, oavsett var de används.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.