Färre nya laddbara bilar i Östhammar under andra kvartalet

Östhammars kommun | Klimat |
Laddstation
Jens Finnäs, Newsworthy

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Östhammars kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.

Under andra kvartalet 2022 var 35 procent av alla nyregistrerade personbilar i Östhammar laddbara (sammanlagt registrerades 102 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 56 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 65 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Graf: Antal nyregistrerade fordon per drivmedel

Under de senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Men under andra kvartalet stannade den här trenden av. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar minskade.

Så även i Östhammar. Jämfört med kvartalet innan var en mindre andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (−7 procentenheter).

Graf: Andel laddbara bilar av alla nyregistreringar över tid

Komponentbrist är en fortsatt utmaning

Det har generellt sålts färre nya bilar under det senaste kvartalet. Branschorganisationen Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har justerat ner sina prognoser över hur många bilar det kommer att säljas under året.

– Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden i ett pressmeddelande.

Den 12 juli väntar ytterligare ändringar i bonus-malus-systemet, som bland annat innebär att köpare av laddhybriber får mindre bonus. Samtidigt sätts ett pristak som innebär att de dyraste elbilarna (över 700 000 kronor) förlorar sin bonusrätt.

Fördelningen av laddhybrider och elbilar har skiftat under det senaste året. De rena elbilarna utgör en allt större del av försäljningen. Följande bild visar utvecklingen i Östhammar.

Graf: Antal nya laddhybrider och elbilar över tid

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 48 procent av alla nya bilar laddbara under andra kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet. I Uppsala län var 47 procent av nyregistrerade bilar laddbara.

Graf: Antal nyregistrerade laddbara bilar per län

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis få elbilar och laddhybrider i Östhammar. Under andra kvartalet var nyregistreringen 57:e lägst i hela landet (bland 290 kommuner).

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.