Kristdemokraterna saknar kandidater inför valet i Lysekil

Lysekils kommun | Val |
Valsedlar
Fialotta Bratt, Valmyndigheten

Antalet politiker som ställer upp för val i landets kommuner minskar inte längre, men det är stora regionala skillnader i partiernas förmåga att locka kandidater. Vi har studerat listorna i Lysekils kommun.

Hittills har 178 personer i Lysekil anmälts som kandidater till höstens kommunalval. Fortfarande kan småpartier komma in med fler vallistor, och siffran kommer sannolikt att öka. Förra valet landade antalet kandidater i kommunen till sist på 178, en minskning jämfört med valet innan.

Kandidater till kommunvalet, per år
ÅrAntal
2010179
2014198
2018178
2022178
Notera att årets siffror kommer att stiga i takt med att sena listor lämnas in.

I hela landet ser det ut att bli minst lika många kandidater som slåss om platserna i de politiska församlingarna som vid förra valet. Hittills har över 54 000 namn rapporterats in till Valmyndigheten, vilket tyder på att slutsiffran kommer att landa över föregående 2018 års 56 000 kandidater. Det går hand i hand med forskning som visar att även de senaste decenniernas minskning av antalet partiaktiva har planat ut, och att färre politiska organisationer än förr har svårt att hitta folk.

– Man har kunnat se att att medlemstal i partier minskat stadigt, men att den utvecklingen på senare år har planat ut. Men det finns stora regionala skillnader. I vissa kommuner kämpar partierna för att fylla sina listor, säger Richard Öhrvall, doktor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

Av partierna som sitter i kommunfullmäktige i dag1 är det Lysekilspartiet som har samlat flest kandidater till sina listor. Det skiljer Lysekil från de flesta andra kommuner – annars är det som regel Socialdemokraterna som har de längsta listorna.

Bland riksdagspartierna saknar Kristdemokraterna lista i Lysekils kommun. Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är de partier som i år saknar kandidater i flest kommuner – Miljöpartiet saknas i 70 kommuner, Liberalerna i 41 och Kristdemokraterna i 30. Socialdemokraterna är det enda parti som lyckats ställa upp listor i samtliga 290 kommuner, och som lyckats göra det vart och ett av de senaste fyra valen.

Miljöpartiet och Moderaterna sticker ut som partier som samlar fler kandidater i år än något av de tre föregående valen.

Kandidater till kommunvalet, per år
OBSERVERA: En tidigare version av den här tabellen visade antal kandidaturer, i stället för som nu antalet kandidater. Det gjorde att jämförelserna mellan olika årtal haltade i de fall antalet kommunvalkretsar förändrats.
Parti2010201420182022I kommun­fullm.
Lysekilspartiet333832🟢
Socialdemokraterna42343230🟢
Moderaterna18231829🟢
Liberalerna56513222🟢
Kommunistiska Partiet20171616🟢
Sverigedemokraterna3915🟢
Centerpartiet10101412🟢
Miljöpartiet910812🟢
Vänsterpartiet514910🟢
Lysekilspartiet.nu9
Skaftöpartiet10
Kristdemokraterna61
Notera att många småpartier inte lämnat in årets listor ännu.

Även om antalet kandidater till kommunvalen inte längre minskar som för några decennier sedan, så finns det ett annat tecken på att många partier ändå kämpar för att fylla listorna: Det är allt färre unga kandidater på listorna i kommun- och regionvalen. Även i Lysekil har kandidaternas snittålder ökat de senaste valen, från 54,9 år (räknat på kandidaternas ålder på valdagen) 2010 till 57,8 år vid höstens val.I hela riket är snittåldern till kommunval nu 56,5 år.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.