Vårdarna sticker ut bland de politiska kandidaterna i Västernorrland

Västernorrlands län Val
Valsedlar
Fialotta Bratt, Valmyndigheten

Hittills har 2 298 personer i Västernorrland anmält sig som kandidater till en eller flera politiska församlingar. Newsworthy har tillsammans med tidningen Arbetsvärlden gått igenom deras yrkestitlar, och vaskat fram 2022 års trender.

De vanligaste yrkestitlarna på länets valsedlar är pensionär, företagare, student, undersköterska och lärare. Det är samma titlar som ligger i topp i nästan hela landet. Tittar vi i stället på de titlar som är mest typiska1 för just Västernorrland, så sticker vårdare, pedagog och utredare ut, som betydligt vanligare här än på andra ställen.

LänTitlar som sticker ut
Västra Götalands länstödassistent · key account manager · hamnarbetare
Kronobergs länyrkeschaufför · montör · småföretagare
Dalarnas länmusiker · kock
Uppsala länprocessoperatör · forskare · agronom · professor
Norrbottens länofficer · arbetsledare · entreprenör
Jönköpings läncnc-/maskinoperatör · lastbilschaufför · läkare
Västernorrlands länvårdare · pedagog · utredare
Skåne länservicechef · fastighetstekniker · anläggare
Västmanlands ländiakon · verkstadsarbetare · vårdbiträde
Jämtlands länutredare · verksamhetsutvecklare · företagare
Värmlands länmontör · processoperatör · butiksbiträde · cnc-/maskinoperatör · skogsbrukare
Västerbottens länboendehandledare · arbetare · avdelningschef · forskare
Örebro länmaskinförare · operatör · lagerarbetare · målare
Östergötlands länredovisningsekonom · socialpedagog · servicetekniker
Gävleborgs länyrkeschaufför · statstjänsteman · cnc-/maskinoperatör
Kalmar länomsorgsassistent · medicinsk sekreterare · lantarbetare · sågverksarbetare
Stockholms länfacklig ombudsman · presschef · hr-chef · politiskt sakkunnig
Södermanlands länspecialistsjuksköterska · barnmorska · beteendevetare
Hallands länarkitekt · verksamhetschef · entreprenör
Gotlands länföretagare · pensionär
Blekinge länstödassistent · socialpedagog · officer

Titlarna på valsedlar är ett fritextfält, där kandidaten kan fylla i nästan vilken information som helst. Merparten av kandidater använder fältet för att uppge ålder, bostadsort och/eller yrke. Här har vi filtrerat bort ortsnamn och annat som inte är yrkestitlar, och slagit ihop uppenbara stavfel och skilda skrivsätt (så att ”studerande” och ”student” räknas ihop).

Valsedlarna domineras av några av landets vanligaste yrken: Undersköterskor, lärare, egenföretagare och sjuksköterskor. Topplaceringarna bland titlarna är yrken som ofta är offentliganställda, vilket stämmer väl överens med med undersökningar som gjorts av förtroendevaldas yrken; Enligt SCB är till exempel 44 procent av kommunpolitikerna kommunalt anställda, att jämföra med bara 18 procent av befolkningen. Ingenting i kandidatlistorna tyder på att den bilden är på väg att förändras förändras.

De mest karaktäristiska titlarna hos respektive parti är närmast en provkarta på politiska klichéer. Väljer vi ut de titlar som är mest unika för respektive parti, så hittar vi nästan alla marinbiologer och biologer i Miljöpartiet, en stor andel av vd:arna i Moderaterna, keramiker och SFI-lärare i Vänsterpartiet, och ovanligt många golvläggare och yrkeschaufförer i Sverigedemokraterna.

PartiTitlar som sticker ut
Vänsterpartietpersonligt ombud · keramiker · sfi-lärare
Socialdemokraternaombudsman · stödpedagog · förtroendevald
Miljöpartietmarinbiolog · biolog · miljövetare
Centerpartietjord- och skogsbrukare · byggingenjör · mjölkbonde
Liberalernafarmaceut · revisor · it-chef
Kristdemokraternaorganisationsutvecklare · fysioterapeut · it-arkitekt · pastor
Moderaternakriminolog · projektchef · verkställande direktör
Sverigedemokraternagolvläggare · yrkeschaufför · fordonstekniker

Spelar det då någon roll vad partierna skriver på sina valsedlar? Kanske inte för väljarna.

– Partierna tycker att det här är mycket viktigare än vad väljarna tycker. Jag ser inte att det är något utslagsgivande för vilket parti man röstar på. När vi undersöker väljarnas personröster visar det sig att nästan alla kryssar på redan topprankade kandidater, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om bland annat väljarbeteenden.

Men däremot säger det något om partierna. Niklas Bolin, docent i statsvetetenskap vid Mittuniversitetet, har undersökt hur de sverigedemokratiska kandidaternas yrkestitlar förändrats när partiet vuxit. Och han har kunnat slå fast att högre status på yrken gått hand i hand med bra valresultat.

– Vi fann att det fanns ett samband mellan nivån på yrken och politisk framgång. Det säger nog något om hur välutvecklad organisationen är, och hur lätt de har att locka kandidater, förklarar Niklas Bolin.

Den här artikeln är publiceras i samarbete med tidningen Arbetsvärlden. Du kan läsa mer om hur yrkestitlarna på valsedlarna förändrats här: Allt fler kommunikatörer och entreprenörer på valsedlarna i år.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.