Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på elva år i Hallstahammar

Hallstahammars kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hallstahammars kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hallstahammars kommun noterar i maj den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan december 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallstahammars kommun med 1,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i maj på 18,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under maj månad rapporterade Hallstahammar en total arbetslöshet på 7,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Västmanlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 548 av 7 611 invånare i åldern 16 till 64 år i Hallstahammars kommun var inskrivna som arbetssökande (92 färre än i maj i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Hallstahammar är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,3 till 7,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Hallstahammars kommun och Västmanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hallstahammar är inte den enda kommunen i Västmanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Norberg där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hallstahammar hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västmanlands län och nu växer klyftan (7,2 procent i kommunen, jämfört med 8,1 procent i hela länet). Surahammar har den lägsta arbetslösheten i länet (6,4 procent), medan Fagersta har den högsta (10,7 procent). För att Hallstahammar skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Surahammar skulle 61 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,3 procent i Hallstahammar under maj månad, motsvarande 275 av 1 503 personer. Det är 1,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−22 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan oktober 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,9 till 18,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,1 procentenheter i Hallstahammar.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hallstahammars kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Hallstahammar som i andra kommuner i Västmanland. Surahammar har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Norberg har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I maj var 10,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 72 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 21 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hallstahammars kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Hallstahammar har lägre total arbetslöshet än Västmanland, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hallstahammars kommun och Västmanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

47 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 47 arbetsplatsannonser i Hallstahammars kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hallstahammars kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare26
Grundskollärare55
Reklamutdelare och tidningsdistributörer14
Personliga assistenter33
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.33
Förskollärare23
Barnskötare23
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter12
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Hallstahammars kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
HallstahammarVästmanlands länHela landet
Hela arbetskraften7,2 %−1,1 % 8,1 %−1,6 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda18,3 %−1,5 % 20,2 %−3,1 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,3 %−2,0 % 10,3 %−2,5 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Västmanlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arboga7,2 %−1,7 % 
Fagersta10,7 %−1,0 % 
Hallstahammar7,2 %−1,1 % 
Kungsör8,6 %−1,7 % 
Köping8,4 %−1,7 % 
Norberg7,9 %−2,3 % 
Sala7,0 %−1,6 % 
Skinnskatteberg7,4 %−0,1 % 
Surahammar6,4 %−2,1 % 
Västerås8,3 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västmanlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arboga20,8 %−4,2 % 
Fagersta26,2 %−1,7 % 
Hallstahammar18,3 %−1,5 % 
Kungsör23,6 %−4,8 % 
Köping21,1 %−3,7 % 
Norberg25,9 %−6,9 % 
Sala20,4 %−3,2 % 
Skinnskatteberg17,4 %+0,3 % 
Surahammar13,0 %−4,4 % 
Västerås19,8 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västmanlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arboga9,0 %−0,5 % 
Fagersta13,9 %−0,8 % 
Hallstahammar10,3 %−2,0 % 
Kungsör11,4 %+0,2 % 
Köping10,4 %−2,1 % 
Norberg11,6 %−4,2 % 
Sala10,0 %−4,0 % 
Skinnskatteberg11,1 %−0,9 % 
Surahammar10,5 %−3,8 % 
Västerås10,1 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.