Degerfors har nu den högsta arbetslösheten bland utlandsfödda i Örebro

Degerfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Degerfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Degerfors kommuns arbetslöshet bland utlandsfödda är nu den högsta i hela Örebro län. Det första gången sedan januari 2008 som detta inträffar.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Degerfors kommun med 0,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i maj på 28,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under maj månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 338 av 4 122 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (39 färre än i maj i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Degerfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Degerfors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Degerfors är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Degerfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,2 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Hällefors har den högsta (8,7 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 194 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,1 procent i Degerfors under maj månad, motsvarande 182 av 648 personer. Det är 0,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−3 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,9 procentenheter i Degerfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Degerfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Degerfors om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Trots nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Degerfors nu den högsta arbetslösheten i Örebro. Lekeberg har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (13,4 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I maj var 11,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 45 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Degerfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Degerfors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

20 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 20 arbetsplatsannonser i Degerfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Degerfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Trädgårdsanläggare m.fl.227
Företagssäljare34
Personliga assistenter34
Grundutbildade sjuksköterskor12
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Smeder12
Barnsjuksköterskor11
Fastighetsskötare11
Idrottstränare och instruktörer m.fl.11
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Degerfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
DegerforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,2 %−0,6 % 7,0 %−1,3 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda28,1 %−0,1 % 20,8 %−2,9 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar11,4 %−3,0 % 7,7 %−2,5 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Askersund4,0 %−0,7 % 
Degerfors8,2 %−0,6 % 
Hallsberg6,1 %−1,8 % 
Hällefors8,7 %−2,8 % 
Karlskoga6,6 %−1,1 % 
Kumla5,2 %−0,9 % 
Laxå6,9 %−0,1 % 
Lekeberg3,5 %−1,1 % 
Lindesberg6,9 %−1,1 % 
Ljusnarsberg7,6 %−3,4 % 
Nora6,6 %−0,9 % 
Örebro7,7 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Askersund16,1 %−5,7 % 
Degerfors28,1 %−0,1 % 
Hallsberg17,3 %−4,8 % 
Hällefors27,4 %−8,2 % 
Karlskoga21,9 %−2,2 % 
Kumla16,5 %−1,4 % 
Laxå20,5 %−2,5 % 
Lekeberg13,4 %−3,8 % 
Lindesberg19,7 %−2,9 % 
Ljusnarsberg19,6 %−8,8 % 
Nora18,8 %−4,9 % 
Örebro21,4 %−2,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Askersund3,7 %−2,8 % 
Degerfors11,4 %−3,0 % 
Hallsberg7,7 %−5,2 % 
Hällefors9,7 %−2,5 % 
Karlskoga7,4 %−2,6 % 
Kumla7,7 %−2,1 % 
Laxå10,6 %−1,2 % 
Lekeberg5,9 %−3,5 % 
Lindesberg9,3 %−1,1 % 
Ljusnarsberg13,9 %−1,0 % 
Nora10,1 %−1,4 % 
Örebro7,3 %−2,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.