Lägsta arbetslösheten på 13 år i Västernorrland

Västernorrlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Västernorrlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Västernorrlands län noterar i maj den lägsta arbetslösheten sedan oktober 2008.

Under maj månad rapporterade Västernorrland en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 996 av 115 884 invånare i åldern 16 till 64 år i Västernorrlands län var inskrivna som arbetssökande (1 756 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Västernorrland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2008.

Graf: Arbetslöshet i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Västernorrland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Gotland, Västmanland och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Västernorrland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (6,9 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (4,3 procent), medan Södermanland har den högsta (9,2 procent). För att Västernorrland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 3 013 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,6 procent i Västernorrland under maj månad, motsvarande 3 443 av 15 940 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−592 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,0 till 21,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,7 procentenheter i Västernorrland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Västernorrland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I maj var 9,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 018 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 403 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västernorrland sjunkit 14 månader i följd (ner från 13,8 procent i mars 2021 till 9,6 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västernorrland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 290 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 1 290 arbetsplatsannonser i Västernorrlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 030 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Västernorrlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor146222
Restaurang- och köksbiträden m.fl.27109
Personliga assistenter60107
Företagssäljare5468
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.4766*
Grundskollärare4656
Telefonförsäljare m.fl.1756
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1853*
Lastbilsförare m.fl.2039
Kundtjänstpersonal1438

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Västernorrlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
VästernorrlandSverige
Hela arbetskraften6,9 %−1,3 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda21,6 %−3,6 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,6 %−2,9 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Härnösand9,3 %−2,0 % 
Kramfors7,8 %−0,9 % 
Sollefteå7,1 %−1,0 % 
Sundsvall6,7 %−1,2 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,2 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,9 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Härnösand27,5 %−5,0 % 
Kramfors21,9 %−3,8 % 
Sollefteå22,4 %−1,8 % 
Sundsvall19,6 %−3,1 % 
Timrå21,2 %−0,6 % 
Ånge18,7 %−2,6 % 
Örnsköldsvik22,3 %−5,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Härnösand11,1 %−4,8 % 
Kramfors11,7 %−2,5 % 
Sollefteå10,8 %−1,6 % 
Sundsvall9,2 %−2,4 % 
Timrå13,1 %−1,2 % 
Ånge8,5 %−1,4 % 
Örnsköldsvik7,4 %−4,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.