Lägsta arbetslösheten på 13 år i Hörby

Hörby kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hörby kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hörby kommun noterar i maj den lägsta arbetslösheten sedan mars 2009.

Under maj månad rapporterade Hörby en total arbetslöshet på 5,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 409 av 7 436 invånare i åldern 16 till 64 år i Hörby kommun var inskrivna som arbetssökande (112 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Hörby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,5 till 5,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan mars 2009.

Graf: Arbetslöshet i Hörby kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hörby är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö och Perstorp där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hörby hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,5 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Malmö har den högsta (12,4 procent). För att Hörby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 186 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,8 procent i Hörby under maj månad, motsvarande 164 av 1 108 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−46 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,6 till 14,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,3 procentenheter i Hörby. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hörby kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Hörby om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I maj var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 58 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 23 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hörby sjunkit 14 månader i följd (ner från 13,7 procent i mars 2021 till 8,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hörby kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hörby lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hörby kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

49 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 49 arbetsplatsannonser i Hörby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hörby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor725
Personliga assistenter78
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter47
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering36*
Företagssäljare36
Vårdbiträden13
Grundskollärare33
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.22
Specialistläkare12
Pizzabagare m.fl.12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Hörby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
HörbySkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,5 %−1,3 % 8,5 %−1,4 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda14,8 %−3,4 % 19,9 %−2,7 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,9 %−2,1 % 9,4 %−2,5 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−1,9 % 
Bromölla8,4 %−0,5 % 
Burlöv10,1 %−1,6 % 
Båstad4,7 %−1,2 % 
Eslöv7,9 %−1,3 % 
Helsingborg9,8 %−1,4 % 
Hässleholm8,5 %−0,9 % 
Höganäs5,0 %−0,6 % 
Hörby5,5 %−1,3 % 
Höör4,9 %−0,8 % 
Klippan6,7 %−1,2 % 
Kristianstad9,5 %−1,1 % 
Kävlinge4,3 %−1,2 % 
Landskrona9,8 %−2,0 % 
Lomma3,0 %−0,6 % 
Lund5,9 %−1,1 % 
Malmö12,4 %−2,1 % 
Osby7,3 %−1,1 % 
Perstorp12,0 %−2,1 % 
Simrishamn5,4 %−1,4 % 
Sjöbo5,2 %−0,4 % 
Skurup6,3 %−1,5 % 
Staffanstorp4,7 %−0,3 % 
Svalöv5,6 %−0,9 % 
Svedala4,8 %−0,7 % 
Tomelilla6,4 %−0,9 % 
Trelleborg7,3 %−0,9 % 
Vellinge3,2 %−1,1 % 
Ystad4,9 %−1,2 % 
Ängelholm4,7 %−1,2 % 
Åstorp9,1 %−1,4 % 
Örkelljunga5,9 %−1,4 % 
Östra Göinge10,4 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjuv18,0 %−2,4 % 
Bromölla23,0 %−0,3 % 
Burlöv16,5 %−1,5 % 
Båstad12,8 %−4,1 % 
Eslöv19,4 %−2,8 % 
Helsingborg21,0 %−2,2 % 
Hässleholm22,0 %−2,1 % 
Höganäs12,7 %−1,7 % 
Hörby14,8 %−3,4 % 
Höör12,7 %−1,6 % 
Klippan15,2 %−2,4 % 
Kristianstad26,4 %−1,8 % 
Kävlinge13,8 %−2,8 % 
Landskrona18,7 %−3,5 % 
Lomma11,7 %−0,2 % 
Lund14,4 %−2,2 % 
Malmö22,6 %−3,2 % 
Osby21,3 %−1,3 % 
Perstorp27,8 %−7,3 % 
Simrishamn13,6 %−4,2 % 
Sjöbo13,2 %−1,7 % 
Skurup15,5 %−4,8 % 
Staffanstorp10,4 %−1,0 % 
Svalöv12,0 %−1,3 % 
Svedala12,1 %−2,3 % 
Tomelilla16,6 %−2,5 % 
Trelleborg17,0 %−0,9 % 
Vellinge7,4 %−3,4 % 
Ystad15,6 %−2,5 % 
Ängelholm13,7 %−2,6 % 
Åstorp18,7 %−3,2 % 
Örkelljunga14,0 %−5,1 % 
Östra Göinge29,0 %−7,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjuv12,6 %−1,9 % 
Bromölla13,6 %−1,9 % 
Burlöv10,8 %−5,3 % 
Båstad4,6 %−3,0 % 
Eslöv10,3 %−1,8 % 
Helsingborg9,5 %−1,9 % 
Hässleholm11,3 %−1,8 % 
Höganäs7,5 %−1,5 % 
Hörby8,9 %−2,1 % 
Höör7,5 %−3,4 % 
Klippan7,2 %−3,2 % 
Kristianstad12,0 %−2,4 % 
Kävlinge7,4 %−4,4 % 
Landskrona10,5 %−2,5 % 
Lomma4,6 %−2,2 % 
Lund4,8 %−1,5 % 
Malmö12,3 %−3,1 % 
Osby9,2 %−3,5 % 
Perstorp11,4 %−8,5 % 
Simrishamn5,5 %−3,2 % 
Sjöbo6,9 %−2,5 % 
Skurup9,0 %−1,6 % 
Staffanstorp7,7 %−0,5 % 
Svalöv9,6 %−1,8 % 
Svedala8,9 %−1,0 % 
Tomelilla6,7 %−1,6 % 
Trelleborg8,7 %−2,7 % 
Vellinge3,6 %−2,3 % 
Ystad6,4 %−2,4 % 
Ängelholm5,4 %−2,1 % 
Åstorp12,5 %−0,8 % 
Örkelljunga6,2 %−2,0 % 
Östra Göinge14,7 %−5,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.