Arbetslösheten minskar betydligt i Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Upplands Väsby kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Upplands Väsby kommun. Även i hela Stockholms län sjunker arbetslösheten.

Under maj månad rapporterade Upplands Väsby en total arbetslöshet på 7,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 762 av 23 811 invånare i åldern 16 till 64 år i Upplands Väsby kommun var inskrivna som arbetssökande (479 färre än i maj i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Upplands Väsby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,0 till 7,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan februari 2020.

Graf: Arbetslöshet i Upplands Väsby kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Upplands Väsby är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Upplands Väsby alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (7,4 procent i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Södertälje har den högsta (11,4 procent). För att Upplands Väsby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 1 048 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,2 procent i Upplands Väsby under maj månad, motsvarande 1 236 av 9 364 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−270 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,0 till 13,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,8 procentenheter i Upplands Väsby. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Upplands Väsby kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Upplands Väsby om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,9 procentenheter). I maj var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 161 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 75 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Upplands Väsby sjunkit 13 månader i följd (ner från 9,6 procent i april 2021 till 7,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Upplands Väsby kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Upplands Väsby högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Upplands Väsby kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

227 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 227 arbetsplatsannonser i Upplands Väsby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 370 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Upplands Väsby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.343
Lastbilsförare m.fl.1027
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.325
Personliga assistenter1224
Företagssäljare1018
Lager- och terminalpersonal714
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1111
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer1111
Grundutbildade sjuksköterskor1011
Taxiförare m.fl.39

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Upplands Väsby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
Upplands VäsbyStockholms länHela landet
Hela arbetskraften7,4 %−1,6 % 6,3 %−1,3 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda13,2 %−2,4 % 12,9 %−2,1 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,8 %−1,9 % 6,5 %−1,7 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Botkyrka11,3 %−1,5 % 
Danderyd3,1 %−1,4 % 
Ekerö3,0 %−1,2 % 
Haninge7,0 %−1,1 % 
Huddinge7,3 %−1,2 % 
Järfälla8,2 %−0,8 % 
Lidingö3,8 %−1,2 % 
Nacka3,9 %−1,5 % 
Norrtälje5,0 %−0,9 % 
Nykvarn3,8 %−0,7 % 
Nynäshamn6,5 %−0,7 % 
Salem5,5 %−0,7 % 
Sigtuna9,0 %−2,4 % 
Sollentuna6,0 %−1,1 % 
Solna4,3 %−1,5 % 
Stockholm6,2 %−1,6 % 
Sundbyberg6,2 %−1,3 % 
Södertälje11,4 %−1,2 % 
Tyresö4,9 %−0,8 % 
Täby3,4 %−0,7 % 
Upplands Väsby7,4 %−1,6 % 
Upplands-Bro7,5 %−0,6 % 
Vallentuna3,2 %−1,0 % 
Vaxholm3,4 %−0,8 % 
Värmdö3,6 %−0,9 % 
Österåker3,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Botkyrka16,3 %−1,8 % 
Danderyd8,4 %−2,7 % 
Ekerö8,2 %−2,7 % 
Haninge12,5 %−1,6 % 
Huddinge13,4 %−2,0 % 
Järfälla14,6 %−1,2 % 
Lidingö9,6 %−1,6 % 
Nacka8,7 %−2,7 % 
Norrtälje13,8 %−2,8 % 
Nykvarn11,7 %−1,2 % 
Nynäshamn14,5 %0,0 % 
Salem10,4 %−1,3 % 
Sigtuna15,7 %−3,0 % 
Sollentuna12,4 %−1,7 % 
Solna7,5 %−2,2 % 
Stockholm12,9 %−2,5 % 
Sundbyberg11,9 %−1,7 % 
Södertälje17,8 %−1,7 % 
Tyresö11,3 %−1,5 % 
Täby7,6 %−1,0 % 
Upplands Väsby13,2 %−2,4 % 
Upplands-Bro14,1 %−0,6 % 
Vallentuna7,4 %−2,4 % 
Vaxholm10,6 %−1,6 % 
Värmdö8,6 %−2,1 % 
Österåker8,7 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Botkyrka8,9 %−2,5 % 
Danderyd3,2 %−0,9 % 
Ekerö4,4 %−1,0 % 
Haninge8,1 %−1,4 % 
Huddinge6,8 %−1,4 % 
Järfälla8,1 %−1,6 % 
Lidingö3,1 %−1,6 % 
Nacka4,2 %−1,2 % 
Norrtälje6,7 %−0,8 % 
Nykvarn6,8 %+0,2 % 
Nynäshamn8,7 %−2,2 % 
Salem6,7 %−2,5 % 
Sigtuna9,4 %−1,5 % 
Sollentuna6,5 %−1,6 % 
Solna5,1 %−1,3 % 
Stockholm6,4 %−2,0 % 
Sundbyberg6,2 %−1,8 % 
Södertälje8,2 %−2,1 % 
Tyresö6,2 %−2,1 % 
Täby3,6 %−0,2 % 
Upplands Väsby7,8 %−1,9 % 
Upplands-Bro8,0 %−1,9 % 
Vallentuna4,7 %−2,8 % 
Vaxholm5,1 %−0,5 % 
Värmdö5,4 %−0,1 % 
Österåker4,3 %−1,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.