Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Stockholms län

Stockholms län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Stockholms län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Stockholms län såg under maj månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under maj månad rapporterade Stockholms län en total arbetslöshet på 6,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 77 303 av 1 227 032 invånare i åldern 16 till 64 år i Stockholms län var inskrivna som arbetssökande (19 605 färre än i maj i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Stockholms län är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,8 till 6,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan februari 2020.

Graf: Arbetslöshet i Stockholms län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Stockholms län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Gotland, Västmanland och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Stockholms län hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (6,3 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (4,3 procent), medan Södermanland har den högsta (9,2 procent). För att Stockholms län skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 24 541 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,9 procent i Stockholms län under maj månad, motsvarande 49 059 av 380 302 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 707 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,3 till 12,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Stockholms län. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Stockholms län om man jämför med andra län i Sverige.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I maj var 6,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 6 505 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 2 813 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Stockholms län sjunkit 14 månader i följd (ner från 8,8 procent i mars 2021 till 6,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Stockholms län lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Stockholms län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

19 543 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 19 543 arbetsplatsannonser i Stockholms län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 31 460 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Stockholms län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor9381 630
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1 1431 561*
Lastbilsförare m.fl.4081 479*
Lager- och terminalpersonal4251 339*
Företagssäljare8531 216
Personliga assistenter551871
Telefonförsäljare m.fl.303828
Kundtjänstpersonal500799*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.345758*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering345711*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Stockholms län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
Stockholms länSverige
Hela arbetskraften6,3 %−1,3 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda12,9 %−2,1 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,5 %−1,7 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Botkyrka11,3 %−1,5 % 
Danderyd3,1 %−1,4 % 
Ekerö3,0 %−1,2 % 
Haninge7,0 %−1,1 % 
Huddinge7,3 %−1,2 % 
Järfälla8,2 %−0,8 % 
Lidingö3,8 %−1,2 % 
Nacka3,9 %−1,5 % 
Norrtälje5,0 %−0,9 % 
Nykvarn3,8 %−0,7 % 
Nynäshamn6,5 %−0,7 % 
Salem5,5 %−0,7 % 
Sigtuna9,0 %−2,4 % 
Sollentuna6,0 %−1,1 % 
Solna4,3 %−1,5 % 
Stockholm6,2 %−1,6 % 
Sundbyberg6,2 %−1,3 % 
Södertälje11,4 %−1,2 % 
Tyresö4,9 %−0,8 % 
Täby3,4 %−0,7 % 
Upplands Väsby7,4 %−1,6 % 
Upplands-Bro7,5 %−0,6 % 
Vallentuna3,2 %−1,0 % 
Vaxholm3,4 %−0,8 % 
Värmdö3,6 %−0,9 % 
Österåker3,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Botkyrka16,3 %−1,8 % 
Danderyd8,4 %−2,7 % 
Ekerö8,2 %−2,7 % 
Haninge12,5 %−1,6 % 
Huddinge13,4 %−2,0 % 
Järfälla14,6 %−1,2 % 
Lidingö9,6 %−1,6 % 
Nacka8,7 %−2,7 % 
Norrtälje13,8 %−2,8 % 
Nykvarn11,7 %−1,2 % 
Nynäshamn14,5 %0,0 % 
Salem10,4 %−1,3 % 
Sigtuna15,7 %−3,0 % 
Sollentuna12,4 %−1,7 % 
Solna7,5 %−2,2 % 
Stockholm12,9 %−2,5 % 
Sundbyberg11,9 %−1,7 % 
Södertälje17,8 %−1,7 % 
Tyresö11,3 %−1,5 % 
Täby7,6 %−1,0 % 
Upplands Väsby13,2 %−2,4 % 
Upplands-Bro14,1 %−0,6 % 
Vallentuna7,4 %−2,4 % 
Vaxholm10,6 %−1,6 % 
Värmdö8,6 %−2,1 % 
Österåker8,7 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Botkyrka8,9 %−2,5 % 
Danderyd3,2 %−0,9 % 
Ekerö4,4 %−1,0 % 
Haninge8,1 %−1,4 % 
Huddinge6,8 %−1,4 % 
Järfälla8,1 %−1,6 % 
Lidingö3,1 %−1,6 % 
Nacka4,2 %−1,2 % 
Norrtälje6,7 %−0,8 % 
Nykvarn6,8 %+0,2 % 
Nynäshamn8,7 %−2,2 % 
Salem6,7 %−2,5 % 
Sigtuna9,4 %−1,5 % 
Sollentuna6,5 %−1,6 % 
Solna5,1 %−1,3 % 
Stockholm6,4 %−2,0 % 
Sundbyberg6,2 %−1,8 % 
Södertälje8,2 %−2,1 % 
Tyresö6,2 %−2,1 % 
Täby3,6 %−0,2 % 
Upplands Väsby7,8 %−1,9 % 
Upplands-Bro8,0 %−1,9 % 
Vallentuna4,7 %−2,8 % 
Vaxholm5,1 %−0,5 % 
Värmdö5,4 %−0,1 % 
Österåker4,3 %−1,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.