Lägsta arbetslösheten på 13 år i Kronoberg

Kronobergs län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kronobergs län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kronobergs län noterar i maj den lägsta arbetslösheten sedan maj 2009.

Under maj månad rapporterade Kronoberg en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 6 896 av 97 127 invånare i åldern 16 till 64 år i Kronobergs län var inskrivna som arbetssökande (1 561 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Kronoberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 7,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2009.

Graf: Arbetslöshet i Kronobergs län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kronoberg är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Gotland, Västmanland och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Kronoberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,1 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (4,3 procent), medan Södermanland har den högsta (9,2 procent). För att Kronoberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 2 720 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,2 procent i Kronoberg under maj månad, motsvarande 4 503 av 23 453 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 003 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,3 till 19,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,1 procentenheter i Kronoberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kronobergs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Kronoberg om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I maj var 8,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 814 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 478 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kronoberg sjunkit 13 månader i följd (ner från 12,2 procent i april 2021 till 8,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kronobergs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kronoberg högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kronobergs län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 512 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 1 512 arbetsplatsannonser i Kronobergs län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 710 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kronobergs län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter76221
Lager- och terminalpersonal51153
Svetsare och gasskärare47119
Grundutbildade sjuksköterskor59117
Företagssäljare6195
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete5994
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering3585*
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.4185
Restaurang- och köksbiträden m.fl.3176
Lastbilsförare m.fl.2574

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Kronobergs län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
KronobergSverige
Hela arbetskraften7,1 %−1,4 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda19,2 %−3,6 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,2 %−3,4 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Alvesta8,0 %−1,4 % 
Lessebo10,8 %−3,3 % 
Ljungby5,3 %−1,3 % 
Markaryd7,4 %−1,4 % 
Tingsryd6,7 %−1,3 % 
Uppvidinge7,7 %−1,7 % 
Växjö7,1 %−1,2 % 
Älmhult7,5 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Alvesta22,8 %−2,8 % 
Lessebo26,6 %−6,6 % 
Ljungby12,9 %−3,8 % 
Markaryd17,5 %−4,4 % 
Tingsryd18,9 %−5,0 % 
Uppvidinge21,8 %−3,5 % 
Växjö20,0 %−2,9 % 
Älmhult17,3 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Alvesta12,2 %−4,4 % 
Lessebo12,4 %−4,2 % 
Ljungby6,9 %−3,6 % 
Markaryd5,1 %−2,7 % 
Tingsryd8,5 %−3,4 % 
Uppvidinge7,9 %−1,8 % 
Växjö7,7 %−3,2 % 
Älmhult9,6 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.