Lägsta arbetslösheten på 13 år i Sundsvall

Sundsvalls kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Sundsvalls kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sundsvalls kommun noterar i maj den lägsta arbetslösheten sedan november 2008.

Under maj månad rapporterade Sundsvall en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 3 285 av 49 030 invånare i åldern 16 till 64 år i Sundsvalls kommun var inskrivna som arbetssökande (690 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Sundsvall är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2008.

Graf: Arbetslöshet i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sundsvall är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Härnösand där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sundsvall hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (6,7 procent i kommunen, jämfört med 6,9 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,9 procent), medan Härnösand har den högsta (9,3 procent). För att Sundsvall skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 392 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,6 procent i Sundsvall under maj månad, motsvarande 1 369 av 6 985 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−222 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,4 till 19,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,9 procentenheter i Sundsvall. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sundsvalls kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sundsvall om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I maj var 9,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 427 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 133 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sundsvall sjunkit 14 månader i följd (ner från 12,8 procent i mars 2021 till 9,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2018.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sundsvalls kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sundsvall lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

617 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 617 arbetsplatsannonser i Sundsvalls kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 960 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sundsvalls kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor74119
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3453*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1651
Lastbilsförare m.fl.1635
Personliga assistenter2032
Kundtjänstpersonal1031
Telefonförsäljare m.fl.1030
Företagssäljare2529
Lager- och terminalpersonal525
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering817

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Sundsvalls kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
SundsvallVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,7 %−1,2 % 6,9 %−1,3 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda19,6 %−3,1 % 21,6 %−3,6 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,2 %−2,4 % 9,6 %−2,9 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Härnösand9,3 %−2,0 % 
Kramfors7,8 %−0,9 % 
Sollefteå7,1 %−1,0 % 
Sundsvall6,7 %−1,2 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,2 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,9 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Härnösand27,5 %−5,0 % 
Kramfors21,9 %−3,8 % 
Sollefteå22,4 %−1,8 % 
Sundsvall19,6 %−3,1 % 
Timrå21,2 %−0,6 % 
Ånge18,7 %−2,6 % 
Örnsköldsvik22,3 %−5,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Härnösand11,1 %−4,8 % 
Kramfors11,7 %−2,5 % 
Sollefteå10,8 %−1,6 % 
Sundsvall9,2 %−2,4 % 
Timrå13,1 %−1,2 % 
Ånge8,5 %−1,4 % 
Örnsköldsvik7,4 %−4,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.