Arbetslösheten i Åre faller mer än i andra kommuner i Jämtland

Åre kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Åre kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sju av åtta kommuner i Jämtlands län såg en minskande arbetslöshet i maj. Åre var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under maj månad rapporterade Åre en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,7 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 295 av 6 277 invånare i åldern 16 till 64 år i Åre kommun var inskrivna som arbetssökande (164 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Åre är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,0 till 4,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Åre kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Åre är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i sju av åtta kommuner. Störst är minskningen i just Åre. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Åre nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Jämtlands län. Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (2,9 procent), medan Strömsund har den högsta (6,1 procent). För att Åre skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 113 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,9 procent i Åre under maj månad, motsvarande 124 av 832 personer. Det är 7,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−76 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,6 till 14,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,2 procentenheter i Åre. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Åre kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Åre som i andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−7,3 procentenheter). I maj var 4,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 23 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 46 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Åre sjunkit 14 månader i följd (ner från 7,4 procent i mars 2021 till 4,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Åre kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Åre har ungefär samma total arbetslöshet som Jämtland, ligger ungdomsarbetslösheten 2,7 procentenheter lägre i Åre.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Åre kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

81 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 81 arbetsplatsannonser i Åre kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Åre kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Hovmästare och servitörer919
Förskollärare415
Barnskötare213
Restaurang- och köksbiträden m.fl.713
Kockar och kallskänkor49
Städare45
Distriktssköterskor15
Övrig servicepersonal14
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering34
Grundutbildade sjuksköterskor24

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Åre kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
ÅreJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−2,7 % 4,8 %−1,5 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda14,9 %−7,7 % 15,2 %−5,1 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,5 %−7,3 % 7,2 %−3,3 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg5,4 %+0,2 % 
Bräcke5,7 %−1,7 % 
Härjedalen4,3 %−2,4 % 
Krokom2,9 %−1,7 % 
Ragunda5,5 %−0,3 % 
Strömsund6,1 %−0,9 % 
Åre4,7 %−2,7 % 
Östersund4,9 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg18,4 %−0,1 % 
Bräcke17,6 %−5,2 % 
Härjedalen11,6 %−7,9 % 
Krokom12,5 %−4,9 % 
Ragunda13,8 %−5,4 % 
Strömsund19,4 %−3,4 % 
Åre14,9 %−7,7 % 
Östersund15,2 %−4,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg9,5 %+1,5 % 
Bräcke10,9 %−0,9 % 
Härjedalen6,9 %−2,9 % 
Krokom4,2 %−6,1 % 
Ragunda9,3 %−0,9 % 
Strömsund10,2 %−2,5 % 
Åre4,5 %−7,3 % 
Östersund7,1 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.