Arbetslösheten sjunker i 15 av 16 kommuner i Värmland

Värmlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Värmlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Värmland såg under maj månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under maj månad rapporterade Värmland en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 8 517 av 129 045 invånare i åldern 16 till 64 år i Värmlands län var inskrivna som arbetssökande (1 813 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Värmland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Värmlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Värmland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Gotland, Västmanland och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Den minskande arbetslösheten gör att Värmland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Sverige. Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (4,3 procent), medan Södermanland har den högsta (9,2 procent). För att Värmland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 2 968 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,8 procent i Värmland under maj månad, motsvarande 3 989 av 19 178 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−594 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,7 till 20,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,2 procentenheter i Värmland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Värmland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I maj var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 095 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 470 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värmland sjunkit 13 månader i följd (ner från 12,5 procent i april 2021 till 8,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Värmland har ungefär samma total arbetslöshet som Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 1,2 procentenheter högre i Värmland.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Värmlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 166 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 1 166 arbetsplatsannonser i Värmlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 940 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Värmlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter105205
Telefonförsäljare m.fl.20121
Grundutbildade sjuksköterskor4894
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2778*
Företagssäljare5766
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3155
Städare2255
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.2353*
Grundskollärare4850
Vårdare, boendestödjare1242*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Värmlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
VärmlandSverige
Hela arbetskraften6,6 %−1,2 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda20,8 %−2,5 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,9 %−2,6 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arvika4,8 %−1,9 % 
Eda7,1 %−2,0 % 
Filipstad9,7 %−1,0 % 
Forshaga6,3 %−0,8 % 
Grums8,4 %−0,8 % 
Hagfors6,4 %−1,4 % 
Hammarö3,8 %−0,6 % 
Karlstad6,7 %−1,3 % 
Kil5,7 %+0,1 % 
Kristinehamn8,5 %−1,2 % 
Munkfors7,9 %−0,1 % 
Storfors7,6 %−1,7 % 
Sunne4,4 %−1,3 % 
Säffle10,1 %−0,8 % 
Torsby5,6 %−0,8 % 
Årjäng5,0 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arvika14,5 %−4,6 % 
Eda16,3 %−5,4 % 
Filipstad30,2 %−2,9 % 
Forshaga21,9 %+0,1 % 
Grums23,9 %−4,5 % 
Hagfors16,3 %−4,1 % 
Hammarö13,3 %−1,7 % 
Karlstad20,2 %−1,7 % 
Kil21,5 %+0,4 % 
Kristinehamn27,7 %−2,6 % 
Munkfors22,2 %−1,1 % 
Storfors17,7 %−5,4 % 
Sunne18,5 %−2,1 % 
Säffle34,9 %−3,2 % 
Torsby17,8 %−1,1 % 
Årjäng14,7 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arvika7,1 %−4,2 % 
Eda8,6 %−1,8 % 
Filipstad11,1 %+0,4 % 
Forshaga10,4 %−5,6 % 
Grums13,0 %−0,7 % 
Hagfors9,1 %−3,9 % 
Hammarö9,1 %−4,0 % 
Karlstad7,8 %−2,0 % 
Kil9,7 %−1,9 % 
Kristinehamn12,0 %−4,0 % 
Munkfors12,9 %−0,6 % 
Storfors10,0 %−5,6 % 
Sunne4,1 %−4,6 % 
Säffle14,6 %−1,7 % 
Torsby8,8 %−2,7 % 
Årjäng7,4 %−1,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.