Lägsta arbetslösheten på 14 år i Strömsund

Strömsunds kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Strömsunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Strömsunds kommun noterar i maj rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har den varit så här låg.

Under maj månad rapporterade Strömsund en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 307 av 5 033 invånare i åldern 16 till 64 år i Strömsunds kommun var inskrivna som arbetssökande (60 färre än i maj i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Strömsund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan september 2020 har arbetslösheten gått ner från 9,3 till 6,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Strömsunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Strömsund är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i sju av åtta kommuner. Störst är minskningen i Åre där arbetslösheten sjunker med 2,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Strömsund alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Jämtlands län (6,1 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Strömsund har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Krokom har den lägsta (2,9 procent). För att Strömsund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 161 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,4 procent i Strömsund under maj månad, motsvarande 131 av 675 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−30 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,2 till 19,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,3 procentenheter i Strömsund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Strömsunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Strömsund om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I maj var 10,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 47 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 20 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Strömsund sjunkit 14 månader i följd (ner från 15,4 procent i mars 2021 till 10,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Strömsunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Strömsund högre än i Jämtland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Strömsunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

69 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 69 arbetsplatsannonser i Strömsunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Strömsunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1218
Övriga montörer28
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering88
Fysioterapeuter och sjukgymnaster35
Förskollärare45
Grundskollärare33
Brevbärare och postterminalarbetare13
Fiskodlare13
Journalister m.fl.13
Receptarier22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Strömsunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
StrömsundJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften6,1 %−0,9 % 4,8 %−1,5 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda19,4 %−3,4 % 15,2 %−5,1 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,2 %−2,5 % 7,2 %−3,3 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg5,4 %+0,2 % 
Bräcke5,7 %−1,7 % 
Härjedalen4,3 %−2,4 % 
Krokom2,9 %−1,7 % 
Ragunda5,5 %−0,3 % 
Strömsund6,1 %−0,9 % 
Åre4,7 %−2,7 % 
Östersund4,9 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg18,4 %−0,1 % 
Bräcke17,6 %−5,2 % 
Härjedalen11,6 %−7,9 % 
Krokom12,5 %−4,9 % 
Ragunda13,8 %−5,4 % 
Strömsund19,4 %−3,4 % 
Åre14,9 %−7,7 % 
Östersund15,2 %−4,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg9,5 %+1,5 % 
Bräcke10,9 %−0,9 % 
Härjedalen6,9 %−2,9 % 
Krokom4,2 %−6,1 % 
Ragunda9,3 %−0,9 % 
Strömsund10,2 %−2,5 % 
Åre4,5 %−7,3 % 
Östersund7,1 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.