Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 24:e månaden i följd i Bjurholm

Bjurholms kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Bjurholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Bjurholms kommun minskat. I maj fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Bjurholms kommun med 0,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i maj på 15,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar något

Under maj månad rapporterade Bjurholm en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 61 av 1 070 invånare i åldern 16 till 64 år i Bjurholms kommun var inskrivna som arbetssökande (två färre än i maj i fjol).

Även om den senaste månadens nedgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.
Graf: Arbetslöshet i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Bjurholm är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Storuman där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Bjurholm alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,7 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Robertsfors har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (7,7 procent). För att Bjurholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 24 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,2 procent i Bjurholm under maj månad, motsvarande 23 av 151 personer. Det är 0,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−3 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,4 till 15,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,5 procentenheter i Bjurholm. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Bjurholm om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vännäs har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I maj var 5,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sex personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med två personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Bjurholm sjunkit elva månader i följd (ner från 6,6 procent i juni 2021 till 5,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Bjurholm har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,8 procentenheter lägre i Bjurholm.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sju annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt sju arbetsplatsannonser i Bjurholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring tio lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Bjurholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare13
Grundutbildade sjuksköterskor13
Grundskollärare11
Kundtjänstpersonal11
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri11
Personliga assistenter11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Bjurholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
BjurholmVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−0,1 % 4,4 %−1,3 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda15,2 %−0,9 % 12,9 %−3,6 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,1 %−0,8 % 5,9 %−2,2 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjurholm5,7 %−0,1 % 
Dorotea4,6 %−1,6 % 
Lycksele5,5 %−1,3 % 
Malå4,7 %−0,6 % 
Nordmaling5,2 %−1,3 % 
Norsjö5,3 %+0,1 % 
Robertsfors3,5 %−1,5 % 
Skellefteå3,8 %−1,5 % 
Sorsele4,7 %+0,3 % 
Storuman4,6 %−1,9 % 
Umeå4,3 %−1,4 % 
Vilhelmina5,9 %−1,8 % 
Vindeln4,1 %−0,6 % 
Vännäs4,2 %−1,6 % 
Åsele7,7 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjurholm15,2 %−0,9 % 
Dorotea14,6 %−4,7 % 
Lycksele16,6 %−5,0 % 
Malå16,2 %−2,1 % 
Nordmaling15,6 %−5,6 % 
Norsjö18,9 %+1,1 % 
Robertsfors11,2 %−7,2 % 
Skellefteå12,8 %−3,9 % 
Sorsele13,3 %+4,8 % 
Storuman15,5 %−5,5 % 
Umeå11,9 %−3,6 % 
Vilhelmina17,5 %−4,7 % 
Vindeln10,4 %−2,1 % 
Vännäs15,9 %−3,7 % 
Åsele14,8 %−0,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjurholm5,1 %−0,8 % 
Dorotea6,6 %−1,7 % 
Lycksele7,4 %−1,4 % 
Malå8,0 %−2,3 % 
Nordmaling8,3 %−3,7 % 
Norsjö7,3 %−2,0 % 
Robertsfors7,2 %−3,1 % 
Skellefteå5,0 %−3,2 % 
Sorsele3,9 %−2,4 % 
Storuman7,1 %−2,7 % 
Umeå5,7 %−1,5 % 
Vilhelmina8,9 %−2,8 % 
Vindeln6,2 %−3,2 % 
Vännäs6,3 %−4,8 % 
Åsele9,4 %−2,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.