Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland

Södermanlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Södermanlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Södermanland såg under maj månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under maj månad rapporterade Södermanland en total arbetslöshet på 9,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 12 719 av 138 250 invånare i åldern 16 till 64 år i Södermanlands län var inskrivna som arbetssökande (2 005 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Södermanland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 9,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Arbetslöshet i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Södermanland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Gotland, Västmanland och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Södermanland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (9,2 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Södermanland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i riket. Gotland har den lägsta (4,3 procent). För att Södermanland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 6 774 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,6 procent i Södermanland under maj månad, motsvarande 8 238 av 33 488 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−891 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 24,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,4 procentenheter i Södermanland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Södermanland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I maj var 11,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 469 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 511 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Södermanland sjunkit 14 månader i följd (ner från 15,0 procent i mars 2021 till 11,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Södermanland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 3,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 526 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 1 526 arbetsplatsannonser i Södermanlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 680 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Södermanlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor171433
Lager- och terminalpersonal33104*
Personliga assistenter7897
Företagssäljare4587
Telefonförsäljare m.fl.2279
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering3974*
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.6065
Betongarbetare1659
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1855
Grundskollärare5153

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Södermanlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
SödermanlandSverige
Hela arbetskraften9,2 %−1,2 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda24,6 %−1,9 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar11,3 %−2,5 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Eskilstuna11,8 %−1,3 % 
Flen11,7 %−1,1 % 
Gnesta4,8 %−1,5 % 
Katrineholm9,2 %−0,6 % 
Nyköping7,8 %−1,1 % 
Oxelösund8,6 %−1,8 % 
Strängnäs6,3 %−1,1 % 
Trosa3,9 %−1,3 % 
Vingåker8,9 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Eskilstuna27,2 %−1,8 % 
Flen28,9 %−2,4 % 
Gnesta12,5 %−2,3 % 
Katrineholm24,4 %−0,8 % 
Nyköping24,1 %−2,3 % 
Oxelösund22,0 %−3,8 % 
Strängnäs17,7 %−1,5 % 
Trosa11,3 %−2,9 % 
Vingåker33,3 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,4 %−2,4 % 
Flen15,8 %−4,7 % 
Gnesta4,8 %−4,3 % 
Katrineholm13,0 %−2,1 % 
Nyköping10,6 %−1,7 % 
Oxelösund9,5 %−3,5 % 
Strängnäs7,8 %−4,0 % 
Trosa5,4 %−2,1 % 
Vingåker14,9 %−0,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.