Lägsta arbetslösheten på 14 år i Östersund

Östersunds kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Östersunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Östersunds kommun noterar i maj rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har den varit så här låg.

Under maj månad rapporterade Östersund en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 529 av 31 204 invånare i åldern 16 till 64 år i Östersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (518 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Östersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Östersund är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i sju av åtta kommuner. Störst är minskningen i Åre där arbetslösheten sjunker med 2,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Östersund nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Jämtlands län. Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (2,9 procent), medan Strömsund har den högsta (6,1 procent). För att Östersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 624 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,2 procent i Östersund under maj månad, motsvarande 570 av 3 750 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−202 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 15,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,3 procentenheter i Östersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Östersund om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I maj var 7,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 229 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 129 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Östersund sjunkit 13 månader i följd (ner från 10,9 procent i april 2021 till 7,1 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Östersund på i stort sett samma nivå som i Jämtland som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

510 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 510 arbetsplatsannonser i Östersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 780 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Östersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor5471
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2543
Vårdbiträden341
Personliga assistenter2037
Kundtjänstpersonal1228
Restaurang- och köksbiträden m.fl.927
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning524
Grundskollärare1920
Systemtestare och testledare313
Redovisningsekonomer413

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Östersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
ÖstersundJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften4,9 %−1,5 % 4,8 %−1,5 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda15,2 %−4,6 % 15,2 %−5,1 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,1 %−3,0 % 7,2 %−3,3 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg5,4 %+0,2 % 
Bräcke5,7 %−1,7 % 
Härjedalen4,3 %−2,4 % 
Krokom2,9 %−1,7 % 
Ragunda5,5 %−0,3 % 
Strömsund6,1 %−0,9 % 
Åre4,7 %−2,7 % 
Östersund4,9 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg18,4 %−0,1 % 
Bräcke17,6 %−5,2 % 
Härjedalen11,6 %−7,9 % 
Krokom12,5 %−4,9 % 
Ragunda13,8 %−5,4 % 
Strömsund19,4 %−3,4 % 
Åre14,9 %−7,7 % 
Östersund15,2 %−4,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Berg9,5 %+1,5 % 
Bräcke10,9 %−0,9 % 
Härjedalen6,9 %−2,9 % 
Krokom4,2 %−6,1 % 
Ragunda9,3 %−0,9 % 
Strömsund10,2 %−2,5 % 
Åre4,5 %−7,3 % 
Östersund7,1 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.