Lägsta arbetslösheten på 13 år i Blekinge

Blekinge län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Blekinge län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Blekinge län noterar i maj den lägsta arbetslösheten sedan november 2008.

Under maj månad rapporterade Blekinge en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 5 681 av 73 779 invånare i åldern 16 till 64 år i Blekinge län var inskrivna som arbetssökande (1 403 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Blekinge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,0 till 7,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2008.

Graf: Arbetslöshet i Blekinge län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Blekinge är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Blekinge.

Även om arbetslösheten i Blekinge alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,7 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (4,3 procent), medan Södermanland har den högsta (9,2 procent). För att Blekinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 2 508 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,6 procent i Blekinge under maj månad, motsvarande 2 848 av 12 602 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−638 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,6 till 22,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,9 procentenheter i Blekinge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Blekinge som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I maj var 10,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 745 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 316 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Blekinge sjunkit 14 månader i följd (ner från 15,6 procent i mars 2021 till 10,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Blekinge högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 3,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Blekinge län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

712 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 712 arbetsplatsannonser i Blekinge län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Blekinge län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter5185
Grundutbildade sjuksköterskor4782
Företagssäljare2655
Svetsare och gasskärare1246
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2035*
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2634
Grundskollärare3032
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1828
Hovmästare och servitörer923
Installations- och serviceelektriker923

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Blekinge län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
BlekingeSverige
Hela arbetskraften7,7 %−1,6 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda22,6 %−3,9 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,9 %−3,2 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Karlshamn7,9 %−1,6 % 
Karlskrona6,5 %−1,7 % 
Olofström9,0 %−1,4 % 
Ronneby10,8 %−1,9 % 
Sölvesborg6,1 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Karlshamn23,8 %−3,9 % 
Karlskrona20,2 %−4,2 % 
Olofström18,7 %−3,0 % 
Ronneby30,9 %−5,3 % 
Sölvesborg16,6 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Karlshamn10,7 %−2,6 % 
Karlskrona9,6 %−4,1 % 
Olofström12,9 %−2,8 % 
Ronneby14,0 %−3,2 % 
Sölvesborg10,3 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.