Lägsta arbetslösheten på tre år i Region Gotland

Region Gotland Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Region Gotland.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Region Gotland noterar i maj den lägsta arbetslösheten sedan juli 2018.

Under maj månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 168 av 27 163 invånare i åldern 16 till 64 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (481 färre än i maj i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Region Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2018.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (4,3 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,4 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka har den lägsta (2,7 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,3 procent i Region Gotland under maj månad, motsvarande 345 av 2 413 personer. Det är 5,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−125 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 14,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,0 procentenheter i Region Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Region Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I maj var 5,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 132 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 101 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Region Gotland sjunkit 13 månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 5,4 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Region Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

430 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juni fanns det sammanlagt 430 arbetsplatsannonser i Region Gotland i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 870 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Region Gotland
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor90251
Personliga assistenter4058
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1747*
Hovmästare och servitörer1137
Soldater m.fl.632
Matroser och jungmän m.fl.228
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1127*
Kockar och kallskänkor1118
Lastbilsförare m.fl.814
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri213

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juni av utannonserade jobb där Region Gotland angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften4,3 %−1,6 % 4,3 %−1,6 % 6,6 %−1,3 % 
Bland utlandsfödda14,3 %−5,3 % 14,3 %−5,3 % 16,6 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,4 %−3,6 % 5,4 %−3,6 % 7,7 %−2,3 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Gotland4,3 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Gotland14,3 %−5,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Gotland5,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.