Nära sju miljoner på flykt från Ukraina: Söderköping har tagit emot färre än förväntat

Söderköpings kommun Flyktingmottagande
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Flyktingarna från Ukraina ska fördelas jämnare över landet än vid tidigare flyktingvågor. Men än har Söderköping tagit emot färre än den andel som Migrationsverket föreslagit.

Enligt UNHCR har 7 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 39 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 17 personer i Söderköpings kommun. Det motsvarar en ukrainsk flykting per 1 000 invånare, vilket är en ganska genomsnittlig andel. Flest i landet, sett till befolkning, har Högsby kommun tagit emot: 159 personer – eller 28 per 1 000 invånare.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning och inför att den träder i kraft beslutar Migrationsverket om ny fördelning mellan olika kommuner inom samma län.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Söderköping ta emot 141 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Söderköping ha tagit emot 65 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 48 färre ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Östergötlands län
KommunAntal ukrainska flyktingarEnligt Migrationsverkets fördelningsnyckelUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Åtvidaberg10457 (+47)9,1
Vadstena4636 (+10)6,1
Ydre2216 (+6)6,0
Kinda4940 (+9)4,9
Boxholm2023 (−3)3,6
Valdemarsvik2633 (−7)3,4
Ödeshög1828 (−10)3,4
Finspång6554 (+11)3,0
Mjölby6696 (−30)2,3
Linköping285557 (−272)1,7
Norrköping246379 (−133)1,7
Motala65160 (−95)1,5
Söderköping1765 (−48)1,2

Flest kvinnor från Ukraina

Av de 17 ukrainska flyktingarna i Söderköping är elva kvinnor och sex män. I hela riket finns nu 23 197 kvinnor och 11 945 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 19 personer i Migrationsverkets system i Söderköping.

Söderköping tog emot färre flyktingar än de flesta 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 105 i Söderköping. Det motsvarar 7 asylsökande per 1 000 invånare vilket placerar kommunen bland den tredjedel som tog emot minst asylsökande.

45 741 personer har sökt asyl hittills i år

Under maj månad sökte totalt 5 084 personer asyl i Sverige. Det är 3 620 färre än månaden innan.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 45 741 personer sökt asyl i Sverige – 38 385 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I början av juni skrev Migrationsverket ytterligare ner prognosen för hur många ukrainska skyddsbehövande som väntas komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot 80 000 personer, nu räknar myndigheten med ungefär 50 000 personer – vilket tidigare var det lägre scenariot.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.